13. 10. 2012.

Orgazam - hrana za 4D OPS reptile

4D OPS koriste i našu seksualnu energiju kao hranu.

Kasiopejske transkripte.
P: čovjek koji se zove Wayne Cook je napravio neka istraživanja rašljarenjem i pronašao da se ljudsko tijelo, poslije orgazma, na rašljama se očituje isti uzorak kao i mrtvo tijelo. Zašto je tako? T: Pražnjenje energije.
O: Da.
P: Dobro, gdje odlazi ta energija?
O: U eter.
P: Da li energija prelazi s jednog na drugog partnera?
O: Možda.
P: Da li je moguće za vrijeme te aktivnosti, za Lizzije ili druga bića da se muvaju okolo i da usisavaju tu energiju?
O: Da.
P: Da li je to, generalno, ono što se često dešava?
O: Da.
P: Da li je iz tih razloga seks toliko bio promoviran i objavljivan u našem društvu toliko puno...
O: Da, da, da.
P: T: Da li se netko vucarao unaokolo oko nas prošle noći? L: T.!!!
O: Naravno, zašto ne.

Uopće me ne čudi da smo genetski dizajnirani / modificirani - tako da se orgazam koristi kao:

a) mamac za čim češće seksualne odnose, a tim i kreiranje veće populacije, aka - generalno hrane

b) istovremeni ventil za "otpuštanje" životne energije u eter, aka trenutačne hrane za 4D OPS reptile.


P: L: Od svih vrsta seksualnih izražaja, koji je vjerojatniji da se napreduje brže u 4. denzitet?
O: Totalni celibat.

P: V: Možete li objasniti zašto totalni celibat?
O: Jer onda "otpuštate" žudnju za fizikalnosti.
P: T: To je akt 3. denziteta koji te mami na 3. denzitet.
P: Pročitala sam da kad ste na višim spiritualnim nivoima da možete postići spiritualni spoj koji je bolji od orgazma. Da li je to istina?
O: Zašto trebate orgazam bilo koje vrste?
P: Pa, to izgleda da je jedan od ultimativnih doživljaja u fizikalnosti. T: To je upravo... to je fizikalnost... L: Ako je tako, nije li sve što postoji u fizičkom svijetu na 3. denzitetu, na neki način refleksija doživljaja ili stanja postojanja sa viših realitetima?
O: 3. denzitet kao što ga vi iskušavate, je jedna iluzija kojom ste hranjeni da bi se nastavio vaš zatvor u njemu.

P: Dakle drugim rjeèima, nema kosmièkog orgazma koji drži svjetove u egzistenciji kao tumačeno vječnim parenjem Vishnu i Shiva?
O: To je sranje! (smijeh)
P: Pa, oni uče te stvari u istočnim religijama i imaju idole i skulpture u tim položajima...
O: To je racionalizacija da se nastavi iluzija.
P: Drugim rječima, doživljaj orgazma je zapravo literarno mamac da nas drži... D: Kontrolirane... T: I na 3. nivou... L: Da li je to istina?
O: Da.


P:  što se dogodi sa našom energijom za vrijeme orgazma? Gdje odlazi ta energija?
O: Isisava se i cijedi u 4D OPS.
P: T: Da li je to manifestacija kako se Lizzardi nama hrane?
O: Oni ju tamo nadju i uzmu.
P: Dakle, orgazam je trećedenzitetna manifestacija konzumacije naše trećedenzitete energije od 4. denziteta ?
O: Jedna od njihovih metoda.


P: D: U "Bringers of the Dawn" govori se o seksu i kaže se da je to izražavanje ljubavi itd. i da ne bi trebali imati seks sa nekim tko vas uistinu ne voli.
O: Ljubav je sve što je potrebno.

P: L: Ako dvije individue, kao izražaj istinske ljubavi na višim nivoima, požele izraziti tu ljubav na fizički način, da li je moguće kanalizirati tu energiju na pozitivan način bez da se hrani 4D OPS dečke?
O: Ne.

P: Drugim rječima, bez obzira što radili, kako mislili ili štogod, tamo to ide?
O: Seks je fizička žudnja.