02. 10. 2011.

ORGANSKI PORTALI – modus operandi

Organski portali koriste energiju duše njihovih meta/ciljeva - te reflektiraju osobnost i dušu tih meta. To je metoda duhovnog maskiranja.

Meta ( adamični čovjek - sa dušom) tako ostane otvorena za manipulaciju i hranjenje ( sa njim ), a budući da je grabežljivo ponašanje organskih portala često u kontradikciji sa slikom koju oni pokušavaju održati u svijesti mete, tu će nastati zbrka i psihološko trenje u svijesti kojegenerira energiju koju organski portal konzumira. Trik u ophodjenju sa organskim portalima je u shvaćanju toga tko su i što su oni, zatim u podešavanju svoje percepcije, emocija i akcija da reflektiraju tu novu svjesnost.
Zato što su manje razvijeni nego njihove mete, pasivna zaštita na osnovu znanja / svjesnosti često djeluje vrlo efikasno u zaustavljanju njihovih napada. Ako ovo ne radi, onda je neophodno stati nasuprot njih i hladno ih staviti natrag na njihovo mjesto.

Onaj tko postupa s njima kao da su pozitivni, samo je jos više hrana, pri tome izagra iznutra, kao kratki spoj nastao kad se krivo spoje dvije baterije.
Istinsko pozitivno razmisljanje nije poricanje ili ignorancija negativnosti, nego potpuna svjesnost i razumijevanje kako da se ophodimo sa negativnosti. Jedan praktičan primjer: slučaj muškog organskog portala na vašem radnom mjestu. On je biološki stroj sa malo ili nikakve sposobnosti da osjeća, animiran je dok funkcionira na autopilotu od strane nečeg kao energije grupne duše i njime vrlo lako manuelno upravljaju negativne sile. Njegova svrha je ili da vas potpuno pasivno mehanizira ili da se aktivno hrani sa vašim emocionalnim i duhovnim energijama.

Kada komunicira s vama, ovaj organski portal koristi sve raspoložive taktike da generira unutar vas izljev emocionalnih energija. Ovo često čini kontradikcijama; njegove akcije se ne podudaraju sa njegovim riječima, on koristi sarkazme koji su semantički / kontekstualni paradoksi, on vas optuži za djela koja on osobno čini, on izvrće stvari koje ste vi rekli, vadi ih iz konteksta, koristi neurolingvističko programiranje i papri razgovor sa logičnim zabludama. Vama je to sve kontradiktorno i čini vam se paradoksalno u poredjenju sa vama samima, ali nema tu ničeg paradoksalnog – to je prosto njegov normalni način ponašanja.Ali sve dok vi ste nesvjesni da on je organski portal, sve dok vi suosjećate s njim i mislite da on je bilo kako sličan vama na fundamentalnom nivou, vi ćete opažati njegove akcije kao kontradiktorne koje iritiraju vašu pamet i sišu vašu energiju bili vi toga svjesni ili ne.

On je mašina za mužnju dizajnirana da remetiti balans vaše percepcije, osjećaja i akcije, tako da ste vi – prirodan izvor energije koji se iskorištava od negativne hijerarhije onako kako je najefikasnije moguće.
U ovoj situaciji, krivo pozitivno mišljenje se sastoji od krivih percepcija o njegovoj istinitoj prirodi, bilo da se radi o mišljenju da on je istinski čovjek i zaslužuje oproštaj i toleranciju, da mu se može pokazati kako da djeluje ispravnno, da ćemo mi time što se ponašamo fino zaraditi njegovo poštovanje.
I čak kad se shvati da je on organski portal, mi još uvijek možemo raditi pogrešku misleći da je on manje zlonamjeran nego što zaista je i da se mi u biti možemo svi ponašati kao organski portali ponekad, da mi imamo puno zajedničkog s njima i da oni nisu takvi stranci na koncu konca.
Bilo koji manjak svjesnost o istinitoj prirodi i sposobnostima organskog portala će biti iskorišten od tog organskog portala, kao i od svih drugi organskih portala spojenih s njim putem kolektivnog uma (hive mind) te negativnih sila koje vode i uskladjuju cjelu stvar. Konačno, svrha organskih portala je pomoći vama da učite i razvijate se. Lekcija je: učiti braniti sebe, koristiti svoju slobodnu volju,
koristiti znanje, razvijati vašu unutarnju metafizičku kompoziciju i prestati hraniti negativne sile.

Vi trebate razviti svjesnosti o sebi i vašim sposobnostima, ali i o tome što organski portali uistinu jesu.
Svjesnost vodi do balansiranja percepcije, akcije i osjećaja. Ako vi
razumijete prirodu organskih portala, vaša percepcija će osigurati da budete na oprezu i nećete nasjedati njihovim trikovima i manipulacijama. Vaši osjećaji neće biti izazvani, budući da razumijete njihove igre i vidite što one stvarno jesu. I najznačajnije, vi ćete djelovati tako da stavite organske portale tamo gdje im je mjesto. Ako se i jedan element, bilo to percepcija, akcija ili osjećaji ne podudaraju i nisu u ravnoteži sa ostalima, vi ste hrana sa kojom se oni hrane, vi ćete biti iskorišteni, kontrolirani i ponekad sabotirani.


Na primjer, ako vi razumijete organske portale i zato uopće ne reagirate na njihove inscenirane drame ili se ni malo ne razbjesnite zbog njihovih namjernih provokacija, ali isto tako ne propustite da podzmete bilo koju akciju da ih prekinete od takvog daljnjeg činjenja, oni će i dalje lupati po vama i pokušavati se hraniti sa vama na druge načine. Pozitivno mišljenje nije samo duševno stanje, ono je stanje akcije.
Nije dovoljno samo razumjeti organske portale, nego i postupiti na osnovu tog shvaćanja i učiniti ono što morate učiniti da ih uklonite iz vašeg života. To je lekcija.
Njihovo uklanjanje iz vašeg života je glavna lekcija iza njihovog postojanja u vašem životu.

Naravno, ako niste naučili kako da se zauzmete za sebe i koristite svoju slobodnu volju, vi nećete imati dovoljnu odvažnost ukloniti ih iz svog života.
Oni nemaju individualnost osim osobnosti koja je posudjena od okoline i od ljudi kao vi, oni se ne inkarniraju i ne mogu se razviti kao individue. Mišljenje da možete ležerno komunicirati sa njima i pomoći im da postanu stvarni ljude je uzaludno i samo će od vas napraviti “hranu za mjesec “.
Pozitivno razmišljanje znači sagledavanje života u njegovoj stvarnoj perspektivi i mišljenje / djelovanje / osjećanje u skladu s ovim novimshvaćanjem.
Što ste više svjesniji, ako se razvijate prema pozitivnom polaritetu, vi postajete rezonantniji s vašim Više JA.
Dobre emocije koje proizlaze iz ispravnog pozitivnog razmišljanja proizlaze zbog istinitog shvaćanja situacije.
Kada djelujete tako da se pripremate: napadi su ili spriječeni ili poraženi.
Kad djelujete tako da ne dajete sebe kao hranu, organski portal nema izbora nego da uzmakne i nadje nekog drugog za hranu.

Izvor http://montalk.net/metaphys/68/true-reality-creation-part-i

i 2. dio http://www.montalk.net/metaphys/69

Drugi njegovi članci na temu organskih portala:
http://montalk.net/matrix/62/matrix-agents-profiles-and-analysis-part-i

http://montalk.net/notes/organic-portals.


Još o organskim portalima:
http://www.galaksija.com/planeta/psihopatija_i_politika.htm

http://quantumfuture.net/sr/organskiportali.htm

http://victorvalinor.blogspot.com/2007/11/ko-su-organski-portali.html


-------------------
Kasiopejci o organskim portalima:
P: U trećem dijelu svoje knjige Gnosis, Boris Mouravieff diskutuje nešto što on naziva "pred-adamično čovječanstvo" i "adamično čovječanstvo. Osnovna ideja je ta da pred-adamični tipovi čovjeka u svojoj osnovi nemaju "dušu," niti mogućnost da je razviju. To je stvarno šokantno na neki način, međutim postoji dosta naučnih diskusija na tu temu, baziranih na nečemu što liči na kliničke dokaze, tj. dokaze za to da stvarno postoje ljudska bića koja su po svojoj suštini "mehaničke" prirode i uopće nemaju svoje suštinsko ili više "Ja". Gurdjieff je davno govorio o tome, a također i Kastaneda. Da li su njegove tvrdnje o postojanju dvije bazične VRSTE ljudi, ispravne?

O : Jesu, iako tu postoji jedno "ukrašavanje" stvari Biblijskim sjajem.

P: Mouravieff kaže da ti "pred-Adamični" ljudi nemaju više centre, niti mogućnost da ih razviju u ovom ciklusu, koji je predpostavljam Veliki Ciklus koji ste vi već opisali, koji traje oko 300,000 godina. Da li je ovo jedna točna prezentacija "pred-Adamičnih" bića?

O: Da, oni su "organski" portali između nivoa denziteta.

P: Bazirano na onome šta je Mouravieff rekao, pitanje je, da li uopšte ima ikakve svrhe u pokušavanju pružanja "pomoći" ili "podizanju svjesnosti" takvih individua, tj. da li bi se tu samo radilo o gubljenju vremena.

O: Otprilike tako. Većina njih su samo vrlo efikasne mašine. Oni koje ste vi identificirali kao psihopate, su oni "sa greškom." Najbolje od njih se ne može otkriti, osim u slučaju dugotrajnog i pažljivog ispitivanja.

P: (V) Da li se je itko od nas do sada u životu susreo sa nekim od tih "organskih portala" i ako je, da li nam ga možete identificirati, čisto da posluži kao primjer?

O: Ako uzmete u obzir da je populacija ravnomjerno raspoređena, onda bi trebali i razumjeti da će jedna osoba koja ima dušu u svom životu susresti isto onoliko organskih portala, koliko i onih koji imaju dušu. MEDJUTIM, kad se netko nalazi u situaciji da počinje da "odgaja" i ojačava svoju dušu, Kontrolni Sistem će pokušati ubaciti još više "jedinki" (organskih portala) u život te osobe. Sada, razmislite o svim ljudima koje ste ikada u životu sreli, posebno o onima sa kojima ste bili ili još uvijek jeste intimni. Koju polovinu od svih njih bi ste mogli identificirati kao organske portale? Teško za reći, zar ne?

P: (V) Da li je to orginalno značenje onog pojma "zagađenja krvne loze" o čemu se priča u Bibliji?

O: Da.
P: (L) To je u svakom slučaju dalo jedno novo značenje onim događanjima koje sam opisala u onoj seriji tekstova "Adventures with Cassiopaea", sa ljudima kao Frank, VB, TB, Olga i ostatak bande! Također je postalo jasno da je sam rad na razlikovanju "organskih portala" od ljudskih bića sa individualnom dušom, KRUCIJALAN u tzv. "procesu ascenzije." Bez jednog osnovnog razumjevanja transformacije i konzerviranja energije, nema ni mogućnosti za fuziju magnetnog centra. Nije ni čudo što su Bridgesova banda i ostali COINTELPRO tipovi poludjeli kad sam počela izdavati "Adventures" seriju! Poludjet će sa svim ovim stvarima o organskim portalima! (V) Kad pogledam natrag na svoj život, čini mi se da je moj otac sigurno "organski portal".

O: Nemojte sada odmah počinjati sa etiketiranjem, bez uzimanja u obzir svih činjenica. Zapamtite da veoma često, oni koji ispoljavaju kontradiktorno ponašanje, mogu da budu i ljudi sa individualnom dušom koji se nalaze u nekoj vrsti konflikta.

P: (L) Mislim da je ono glavno što ste htjeli reći, upravo to, da se one najbolje – ne može drugačije prepoznati osim u slučaju jednog dugotrajnog i pažljivog posmatranja. Jedan od ključeva kojeg smo otkrili prilikom proučavanja psihopata je taj, da njihovi postupci nisu u skladu s njihovim riječima. Međutim, šta ako je to samo simptom lične slabosti i nedostatka volje? (A) Kako ja mogu znati da li imam dušu?

O: Da li te ikada boli zbog nekog drugog?

P: (V) Ja mislim da oni govore o empatiji. Te bezdušne individue jednostavno nije briga što se događa drugima. Ako neko drugi pati ili se nalazi u bilo kakvoj nevolji, oni ne znaju kako da brinu.

O: Jedini bol koji oni mogu da osjete je kad "ostanu bez hrane" ili lične udobnosti ili bilo čega što oni žele. Oni su takođe majstori u manipulaciji percepcije drugih tako da u njihovim očima izgledaju kao suosjećajni. Međutim, generalno govoreći, ti njihovi postupci imaju samo za cilj - očuvanje kontrole.

P: (A) Da li imanje ili neimanje duše ima ikakve veze sa "krvnom" linijom?

O: Genetika se vjenčava sa dušom, ukoliko je ova prisutna.

P: Da li "organski portali" idu u peti denzitet nakon njihove smrti?

O: Samo privremeno, do njihove "druge smrti".

P: (V) Odakle potiču ti ljudi tipa organskih portala? Odakle oni dolaze?

P: Oni su u početku bili dio mosta između 2-gog i 3-ćeg denziteta. Pogledajte ponovo zapise seansi na temu ciklusa kratkih talasa i ciklusa dugih talasa. (A) Ja sam čitao u transkriptima da je spavanje neophodno potrebno za ljudska bića jer je to vrijeme u kojem se odmaramo i punovo punimo energijom. Vi ste takodjer rekli da se DUŠA odmara kad tijelo spava. O kakvom se izvoru radi, kojeg mi koristimo kako bi napunili energijom našu dušu i tijelo?

O: To pitanje treba da se razdijeli. Ono što se događa kod ljudi sa individualnom dušom je drugačije od onoga što se događa kod jedinki organskih portala.

P: (L) Mislim da to znači da životna snaga kod organskih portala mora da je nešto slično teorijskom konceptu "duhovnog bazena" koji je karakterističan za floru i faunu. To bi ujedno moglo i objasniti jednu nevjerovatnu sličnost između psihopata, koja je tako dobro definirana, da se oni razlikuju jedan od drugog isto kao što bi se međusobno mogla razlikovati dva drveta različite vrste, u svojoj općoj klasi"drveća". Tako, ako oni nemaju dušu, odakle stiže energija kojom se napajaju organski portali?

O: Iz duhovnog bazena kojeg ste upravo pomenuli.

P: Da li energija kojom se napajaju ljudska bića s dušom, dolazi iz nekog sličnog bazena, koji bi mogao biti označen kao npr. "ljudski duhovni bazen"?

O: Ne – ona dolazi iz tzv. seksualnog centra koji je istovremeno i jedan viši centar kreativne energije. Za vrijeme sna, emocionalni centar koji tada nije blokiran od strane nižeg intelektualnog centra i centra za kretanje, transducira energiju iz seksualnog centra. To je takođe vrijeme kada se viši emocionalni i intelektulani centri mogu odmoriti od "iscrpljivanja" do kojeg dolazi prilikom interakcije nižih centara sa onim dosadnim organskim portalima, koje ti niži centri veoma vole. Samo to bi već bilo dovoljno da se uoči jedna razlika. Tada je, takođe, energija seksualnog centra mnogo pristupačnija drugim višim centrima.

P: Pa slijedeće pitanje je: odakle taj tzv. "seksualni centar" dobija SVOJU energiju?

O: Seksualni centar je u direktnoj vezi sa 7-mim denzitetom u svojoj "ženskoj" kreativnoj misaonoj formi od - "Tebe, Ja Volim." To je tzv. "Božji izdisaj," koji oslobađa od konstrikcije. Pulsiranje. Nestabilni Gravitacijski Talasi.
P: Da li ti "centri" koje opisuje Moravjev, imaju ikave veze sa pojmom čakri?

O: Prilično blizu. Kod jedne individue organske vrste, one tzv. više čakre su stvorene kao "posljedica krađe" energije od "duševnih" ljudskih bića. To je ono što im daje sposobnost da oponašaju duševna ljudska bića. To dovodi i do toga da jedno "duševno" ljudsko biće u njima vidi samo jedno ogledalo svoje vlastite duše, kad ono takvim bićima pridaje "kvalitete duhovne prirode."

P: Da li se ta sličnost odražava u tome da bazalna čakra odgovara seksualnom centru, kako kaže Moravjev?

O: Ne. "Seksualni centar odgovara solarnom pleksusu.
Niži centar za kretanje – bazalna čakra.
 Niži emocionalni centar – seksualna čakra.
 Niži intelektualni centar – vratna čakra.
Viši emocionalni centar – srčana čakra.
Viši intelektualni centar – krunska čakra.

P: (V) Kakva je to 7-ma čakra ili tzv. "čakra trećeg oka?"

O: Vidovnjak. Sjedinjenje srčanog i višeg intelektualnog centra.
P: (V) Što je u vezi one teorije da mi imamo 12 čakri, koja se promovira u mnogim nju-ejdž izvorima?

O: Takve ne postoje. Tu se radi o jednoj iskrivljenoj konceptualizaciji koja je bazirana na pogrešnom vjerovanju da je aktivacija fizičkog endokrinog sistema isto što i stvaranje i fuzija magnetnog centra. Ti viši centri jedino se mogu "ugnjezditi" uz pomoć "magnetiziranja." I to manje više "vanjsko" [neugnježdeno] stanje Viših Centara, bilo je primjećeno od strane nekih individua. Oni su kasnije to pripajali zamišljenim mjestima za njihovo potencijalno "ugnježdenje." Sve ovo je na kraju dovelo do jedne "unakrsne konceptualizacije" koja je bila bazirana na pretpostavkama!

P: Da li su nivoi inicijacije i nivoi na stepenicama koje je Moravjev prikazao prilično tačni?

O: Da, međutim, neki već dostignu različite nivoe u nekim tzv. prethodnim životima, tako da si tako mogu olakšati intenzitet nekih nivoa u nekom "drugom" životu.

P: (L) Dakle, rad na sebi samom u drugačijim inkarnacijama - pod pretpostavkom da nismo organski portal, može biti kumulativan? Možeš nastaviti tamo gdje si stao, ako negdje zezneš?
O: Da, u neku ruku.
--------
Kasiopejci 14.09.2002:
P: (L) Dakle, to nas vodi k drugom pitanju, da li organski portali ikada bivaju oteti.
O: Nema potrebe.
P: (L) Dakle, ti ljudi koji izraze čvrsto, da ne postoji apsolutno nikada, nikakv dokaz da su bili oteti, bi mogli biti OPi?
O: Općenito govoreći, da.
P: (L) Ok. Vi ste rekli da je originalna namjera OPa bila da služe kao most izmedju drugog i trećeg denziteta i da su oni sada korišteni od 4D OPSa kao kontrolni mehanizam. Da li je Mouravieff u pravu kad kaže da oni imaju potencijal da napreduju, ovisno o napretku bića sa dušom prema OPD polaritetu na kraju ovog ciklusa?
O: Ne baš. Utisak duše može rasti neovisno o ciklusu. Bilo kako bilo, vjerovatnije je da će netko "izrasti" individualnu dušu ako interagira sa OPD bićima 4. denziteta. OPS crpi energiju za svoje vlastite potrebe.
P: Da li smo već pitali da li 4D OPS crpi energiju iz OPa?
O: Mi smo već rekli da 4D OPS crpi KROZ OPe.