02. 10. 2011.

Što bi to bila “SLOBODNA VOLJA”?


 Zašto nas 4D OPS  jedu / otimlju?


 P: Da li ima bilo koji način da spriječimo otmice od strane Orionaca?
 O: Ne. To bi utjecalo na univerzalni zakon o slobodnoj volji.
P: Ali mi ne želimo da nas se otima. Možemo li o zaustaviti?
O: Ne baš. Oni imaju više moći od vas.
Pita se duša, a ne tijelo. Tijelo umire, ne duša.

HAARP – za KONTROLU našeg UMA!

Izvodi iz Cs skripti o HAARPu:

17.02.1996
P: L: Neki ljudi žele da ja pitam o tom HAARP-u… izgleda neka vrsta antena…
O: Maska za nešto drugo.

 P: Što je to drugo?
 O: Projekt da se upotrebe EM valne teorije za prenos perimetra.
P: Što to znači?
O: Ako se koristi kako je dizajnirano, dozvolit će kontroliranu nevidljivost i lako premještanje između nivoa denziteta na površini planete kao i pod zemljom.

P: Tko je odgovoran za izgradnju te stvari?
O: Više nego jedan entitet.
P: Koje grupe?
O: INVELCO je jedan oblik kao i UNICON i bankovni interesi.
P: Tko je prerušen kao INVELCO i UNICON? Da li su oni samo kompanije za pokriće?

O: Blizu.
P: Možete li nam reći da li je to ljudska ili vanzemaljska organizacija, ili kombinacija?

O: Ljudska na površini Zemlje.

P: Čija je bila ideja tog projekta?

O: Nije prikladno.

P: Ima li još što bi nam mogli reći o tome?

O: To nema ništa s vremenom ili klimom. Te stvari potiču iz 4. denziteta, kao što smo vam već rekli prije.

P: Dakle, HAARP nema ništa s vremenom?

O: I također EM povezanost sa istim, kako je i rečeno.

P: Dakle, kad je predviđeno da taj HAARP počne djelovati?

O: Neodređeno.

P: Da li trenutno radi?

O: Eksperimentalno.

P: Koliko dugo rade na toj stvari?

O: Od 1920-tih.

P: Što? 1920-tih?

O: Da.

04.05.1996P: Jednom ste rekli da je HAARP nešto što je bilo korišteno za “transfer parametara”. Pretpostavljam da to znači da se manipulira prostorom, vremenom i denzitetom.

O: Da.

P: Da li je moguće da su oni planirali koristiti to da bi pobudili kristale Atlantiđana, kako bi ih koristili?

O: Ne toliko “pobudili”, nego više koristili.

09.06.1996

P: Jednom ranije ste rekli da je HAARP napravljen kao nastavak Montauk projekta i da je bio korišten za “prijenos perimetara”. Nagađam da je toznačilo prostorno/vremensko putovanje, točno?

O: Da. I otkrivanje kristalnih principa Atlantiđana.

P: Da li planiraju koristiti to za kontrolu uma?

O: I drugog.

P: Možete li nam reći neke druge namjene?

O: Tehničke.

P: Da li je HAARP sad u upotrebi?

O: Ne.

P: Ima li datum kad bi mogli procjeniti njegovu aktivaciju?

O: Ne.

22.02.1997.
P: T: V. je spomenula vrijeme i vremenske promjene. (TR govori o SF filmu u kojem su vanzemaljci bili među nama i kovali su zavjeru kako da utiču na vrijeme da ono postane nepodobno za nas, ali savršeno za njih.
Onda se tema preselila na odašiljače mobitelne telefonije koju smo primjetili u naseljenom području Sjeverne Floride. To je onda vodilo dopitanja o odašiljačima za mobitele) T: ..Može li negativna energija biti
fokusirana kroz te mikrovalne odašiljače? V: I koja je veza između čudnog vremena i žetve? L: Rečeno nam je da se promjene u vremenu dešavaju zbog energetske izgradnje vala. To je bilo prije 2 godine. I
nije imalo ništa sa “žetvom”. T: Ali bi također moglo biti i to da HAARP to pospješuje. L: Pa oni bi rado željeli da mi mislimo da HAARP ima nešto s vremenom. “Da, imamo čudno vrijeme. Svalimo krivnju na HAARP!” T: Pa, HAARP je puno više nego samo kontrola vremena. Oni mogu isprobati bilo koju stvar na bazi energije sa kojom eksperimentiraju, jer mogučiniti što god žele, samo mijenjanjem frekvencija… T: Ali zašto se te čudne stvari zbivaju kroz sve medije?

O: Rekli smo vam da HAARP konstruiran za hvatanje i moduliranje elektromagnetskih polja u svrhu totalne kontrole misaonih uzoraka da bi se uspostavio sistem kompletne “vladavine na površini planete” bilo u 3.ili 4. denzitetu. 
P: L: Da li je HAARP u pogonu sada?
 O: Da, u svojim ranijim dijelovima.

P: T: Da li je širenje svih tih komunikacijskih tornjeva po cijeloj
zemlji ekvivalent HAARP programa na cjelokupnoj kontinentalnoj skali?

O: To je rezervni sistem.

P: L: Dakle, oni ne trebaju tornjeve (odašiljače) za pogon HAARP sistema, ali oni su tu kao rezerva?

O: Tornjevi služe u dvojne i kasnije svrhe.

P: T: Lokalne i regionalne vlasti mogu koristiti tornjeve da bi pratili ljude, između ostalog. L: Da li je vrijeme kontrolirano ili promjenjeno na bilo koji način od strane HAARP-a?

O: Na klimu utječu 3 faktora, a ubrzo će i 4.

P: L: Dobro, dajte mi 3 faktora, a takođe i taj 4.!

O: 1) Približavanje vala.

2) Porast klorofluorougljika u atmosferi, koji utiče na ozonski omotač.

3) Promjena u kutu i rotaciji planete i njenoj orijentaciji.

4) Umjetno uplitanje od strane 3. i 4. OPS sila na brojne različite načine.

Budite oprezni. Promatrajte. Budite oprezni kod svog planiranja i budite svijesni. Ne dozvolite da emocionalne anomalije zasjene vašu  bazu znanja. Ovo nije “vrijeme” da se netko ne čuva. Budite pogotovo oprezni kod putovanja na nepoznate lokacije, kao i spavanja u nepoznatim okolinama!!! Promatra vas se. Ili, bar, najbolje je sumnjati da vas se promatra, pa djelujete, mislite i pripremate se prema tome. Zapamtite da ste bili upozoreni u vezi napada. Kako učite više i znate više, vi
postajete sve interesantniji… i, kad vaš rang poraste, vi ste ranjiviji  ukoliko niste i svjesniji!!!11.07.1998

A: HAARP je za kontrolu uma. Nadaju se da može biti uspješan i u 4. denzitetu takodjer!


31.07.1999

P: Dobro. Prije ste rekli da je HAARP projekt nastavak Montauk projekta.

O: Djelomično.

P: Koji dio nije točan?

O: morate zapamtiti odjeljenja.

P: Dakle, desna ruka često nezna što lijeva radi. Jednom ste također rekli da je HAARP projekt djelomično bio u upotrebi. Da li je neka od tih divljih ekstravagantnih pucnjava koje su se desile nedavno, ili ti ljudi koji su skrenuli, rezultat tih HAARP eksperimentiranja umnom kontrolom ili testiranja?

O: To je rezultat mnogih sila.

24.09.2001.

P: Da li će biti još kakvih terorističkih napada u SAD-u? Već su rekli ne, ali to je zato što mi znamo da to nisu bili teroristi. Hoćemo li imati više nasilja u SAD-u, ne kao rezultat terorista, nego iniciranog
od strane “Viših sila”?
O: Da.
P: Možete li reći na kojem području će se dogoditi takvo nasilje u bližoj budućnosti?
O: Indianapolis.

P: Indianapolis je grad u Indijani. Pa, to još nije bilo spomenuto do sada. Kakvo nasilje?
O: Pogođeni fokusiranom zrakom HAARP-a.
P: Pa, to je čudno. Greškom? Slučajnost?
O: Ne.
P: Što će biti rezultat toga?
O: Nasilje navodjeno kontrolom uma.
P: U kojoj formi?
O: Pucanje. (ubijanje)


06.08.2005

P: Koji postotak američke populacije je uopće u stanju misliti?
O: 12% ako to strogo definirate. (grupa je kod ovoga ostala zapanjena) A što uopće očekujete od djelovanja HAARP-a na ljudske mozgove…
P: (J) Dakle to je onda jedna nacija zombija ( zombificirana nacija )?

O: Uzeli ste riječi direktno iz 6. denziteta. ( alegorija na: uzeli ste nam riječ iz usta – prim.prev. )
P: (J) Onda, da li HAARP utiče samo na američku populaciju?
O: Uglavnom.
P: (J) U vezi članova naše grupe, jedina solucija bi bila da se maknu iz Amerike? Da li je to istina?
O: Ili budite svjesni i umrežavajte se.


20.06.2009
O: Nisu to samo „valovi“ koji su isijani iz stvarčica kao što je HAARP ili mikrovalovi, to je i također ubrzanje kozmosa. Oni koji nisu dobro integrirani u njega će dezintegrirati (isčeznuti) čak bržim korakom nego ikada.
P: (L) Pa imamo HAARP koji radi, imamo mikrovalne odašiljače,  imamo kozmičko zračenje. (DD) Imao sam prijatelja koji je počinio samoubojstvo u Tulsi prošli tjedan.
O: Očekujte još puno više nestabilnog ponašanja posvuda.30.01.2010
P: (L) Mislim da su jednom rekli da je HAARP bio većinom korišten za kontrolu u Sjevernoj Americi, jer nema dometa za dalje.

28.03.2010

P: (L) Dakle, pozdrav?
O: Narušavanje energije. Valovi od strane vlade. Ponovno se podešavamo. Čekajte. [duga pauza] Pozdrav!

P: (L) I koga imamo sa nama?

O: Finovroia, otkrivamo smetnje. Signal onih koji ometaju je bio fokusiran na vas.

P: (L) Pa jesu li ti signali ovih koji ometaju i izvor ovih osjećaja, koje smo više-manje, svi mi imali tokom nekoliko prošlih tjedana – kao i nekih zbilja čudnih snova koje smo sanjali?
O: Da. HAARP uzima svoj danak.
Još nešto o KONTROLI UMA:
Pitanje: (L) Dobro, prije nego što pređemo na drugu temu, rekli ste nešto u vezi toga da sugestije mogu da se šalju uz pomoć fokusiranja zvučnih talasa.

Odgovor: Ne, fokusiranje zvučnih talasa je dizajnirano da izmjeni hemijske reakcije u tijelu i mozgu, kako bi se onda promijenile stvari kao što su osjećanja, emocije, itd. što onda dalje vodi ka promjeni mentalne misaone strukture. Ali te poruke se ne šalju uz pomoć talasa ultra-visokih zvučnih frekvencija.

P: (L) Kako se onda one šalju?
O: Te poruke se šalju uz pomoć nečega što bi se moglo nazvati “Free Formal Imaging”.

P: (L) Šta to znači?

O: To podrazumijeva način prenošenja misli.

P: (L) Kako se to obavlja? Na kojoj frekvenciji se to obavlja?

O: To nije ispravan koncept. Ovdje nikakava “frekvencija” nije u pitanju. Postoji jedna metodologija, koju vi na žalost ne možete razumijeti. Međutim, s obzirom da vi tražite odgovore na sva pitanja,
jedini mogući način da se to objasni je da jednostavno kažemo da se misao formira u jednoj oblasti postojanja a onda se iz nje šalje u drugu, koja je vaša.

P: (L) Okay. Da li ona može biti poslana direktno ka određenom cilju (određenoj osobi, prim. prev.)?

O: Apsolutno.FILM: Holes In Heaven, HAARP And Advances In Tesla Technology (sa subtitlovima)
Naziv ovog projekta je HAARP (High-frequency Active Auroral Research
Project) – Program istraživanja visokofrekventnih aktivnih polarnih
svjetlosti. Službeno se predstavlja kao civilni znanstveni projekt čiji
je cilj pomoću umjetnih promjena temperature u ionosferi istražiti
njezine karakteristike. Projekt financira američko zrakoplovstvo,
američka mornarica i sveučilište Aljaske, a sjedište mu je u Gakoni na
Aljasci. Postrojenje se sastoji od divovskog sustava antena koje su
raspoređene i usklađene na takav način da djeluju kao jedna velika
antena.

Javna je tajna kako je riječ o najvećem vojnom projektu vojske SAD-a
sa zastrašujućim karakteristikama kao što su kontrola uma i manipulacija
ljudskom psihom i emocijama, kontrola vremenskih prilika (klime),
umjetno izazivanje potresa (Meksiko, Čile, Haiti, Kina, Indonezija,
Iran…), tsunamija (Indonezija), uragana (Katrina), poplava, suša
(Venezuela, najgora suša u zadnjih sto godina, kakve li slučajnosti)…
HAARP je usko povezan s chemtrailsima (kemijskim tragovima), a
vjerojatno će biti i glavno sredstvo za skorašnju realizaciju projekta
“Blue Beam”, završnoj fazi sotonskog svjetskog poretka.

Preveli i obradili: Animus2012, extranoize, daco, java, morcic i righteous.
LINK za film:
http://rapidshare.com/files/372429730/Holhea.part1.rar
http://rapidshare.com/files/372438073/Holhea.part2.rar

http://rapidshare.com/files/372446917/Holhea.part3.rar
http://rapidshare.com/files/372454622/Holhea.part4.rar
IZVOR

ORGANSKI PORTALI – modus operandi

Organski portali koriste energiju duše njihovih meta/ciljeva - te reflektiraju osobnost i dušu tih meta. To je metoda duhovnog maskiranja.

Meta ( adamični čovjek - sa dušom) tako ostane otvorena za manipulaciju i hranjenje ( sa njim ), a budući da je grabežljivo ponašanje organskih portala često u kontradikciji sa slikom koju oni pokušavaju održati u svijesti mete, tu će nastati zbrka i psihološko trenje u svijesti kojegenerira energiju koju organski portal konzumira. Trik u ophodjenju sa organskim portalima je u shvaćanju toga tko su i što su oni, zatim u podešavanju svoje percepcije, emocija i akcija da reflektiraju tu novu svjesnost.
Zato što su manje razvijeni nego njihove mete, pasivna zaštita na osnovu znanja / svjesnosti često djeluje vrlo efikasno u zaustavljanju njihovih napada. Ako ovo ne radi, onda je neophodno stati nasuprot njih i hladno ih staviti natrag na njihovo mjesto.

Onaj tko postupa s njima kao da su pozitivni, samo je jos više hrana, pri tome izagra iznutra, kao kratki spoj nastao kad se krivo spoje dvije baterije.
Istinsko pozitivno razmisljanje nije poricanje ili ignorancija negativnosti, nego potpuna svjesnost i razumijevanje kako da se ophodimo sa negativnosti. Jedan praktičan primjer: slučaj muškog organskog portala na vašem radnom mjestu. On je biološki stroj sa malo ili nikakve sposobnosti da osjeća, animiran je dok funkcionira na autopilotu od strane nečeg kao energije grupne duše i njime vrlo lako manuelno upravljaju negativne sile. Njegova svrha je ili da vas potpuno pasivno mehanizira ili da se aktivno hrani sa vašim emocionalnim i duhovnim energijama.

Kada komunicira s vama, ovaj organski portal koristi sve raspoložive taktike da generira unutar vas izljev emocionalnih energija. Ovo često čini kontradikcijama; njegove akcije se ne podudaraju sa njegovim riječima, on koristi sarkazme koji su semantički / kontekstualni paradoksi, on vas optuži za djela koja on osobno čini, on izvrće stvari koje ste vi rekli, vadi ih iz konteksta, koristi neurolingvističko programiranje i papri razgovor sa logičnim zabludama. Vama je to sve kontradiktorno i čini vam se paradoksalno u poredjenju sa vama samima, ali nema tu ničeg paradoksalnog – to je prosto njegov normalni način ponašanja.Ali sve dok vi ste nesvjesni da on je organski portal, sve dok vi suosjećate s njim i mislite da on je bilo kako sličan vama na fundamentalnom nivou, vi ćete opažati njegove akcije kao kontradiktorne koje iritiraju vašu pamet i sišu vašu energiju bili vi toga svjesni ili ne.

On je mašina za mužnju dizajnirana da remetiti balans vaše percepcije, osjećaja i akcije, tako da ste vi – prirodan izvor energije koji se iskorištava od negativne hijerarhije onako kako je najefikasnije moguće.
U ovoj situaciji, krivo pozitivno mišljenje se sastoji od krivih percepcija o njegovoj istinitoj prirodi, bilo da se radi o mišljenju da on je istinski čovjek i zaslužuje oproštaj i toleranciju, da mu se može pokazati kako da djeluje ispravnno, da ćemo mi time što se ponašamo fino zaraditi njegovo poštovanje.
I čak kad se shvati da je on organski portal, mi još uvijek možemo raditi pogrešku misleći da je on manje zlonamjeran nego što zaista je i da se mi u biti možemo svi ponašati kao organski portali ponekad, da mi imamo puno zajedničkog s njima i da oni nisu takvi stranci na koncu konca.
Bilo koji manjak svjesnost o istinitoj prirodi i sposobnostima organskog portala će biti iskorišten od tog organskog portala, kao i od svih drugi organskih portala spojenih s njim putem kolektivnog uma (hive mind) te negativnih sila koje vode i uskladjuju cjelu stvar. Konačno, svrha organskih portala je pomoći vama da učite i razvijate se. Lekcija je: učiti braniti sebe, koristiti svoju slobodnu volju,
koristiti znanje, razvijati vašu unutarnju metafizičku kompoziciju i prestati hraniti negativne sile.

Vi trebate razviti svjesnosti o sebi i vašim sposobnostima, ali i o tome što organski portali uistinu jesu.
Svjesnost vodi do balansiranja percepcije, akcije i osjećaja. Ako vi
razumijete prirodu organskih portala, vaša percepcija će osigurati da budete na oprezu i nećete nasjedati njihovim trikovima i manipulacijama. Vaši osjećaji neće biti izazvani, budući da razumijete njihove igre i vidite što one stvarno jesu. I najznačajnije, vi ćete djelovati tako da stavite organske portale tamo gdje im je mjesto. Ako se i jedan element, bilo to percepcija, akcija ili osjećaji ne podudaraju i nisu u ravnoteži sa ostalima, vi ste hrana sa kojom se oni hrane, vi ćete biti iskorišteni, kontrolirani i ponekad sabotirani.


Na primjer, ako vi razumijete organske portale i zato uopće ne reagirate na njihove inscenirane drame ili se ni malo ne razbjesnite zbog njihovih namjernih provokacija, ali isto tako ne propustite da podzmete bilo koju akciju da ih prekinete od takvog daljnjeg činjenja, oni će i dalje lupati po vama i pokušavati se hraniti sa vama na druge načine. Pozitivno mišljenje nije samo duševno stanje, ono je stanje akcije.
Nije dovoljno samo razumjeti organske portale, nego i postupiti na osnovu tog shvaćanja i učiniti ono što morate učiniti da ih uklonite iz vašeg života. To je lekcija.
Njihovo uklanjanje iz vašeg života je glavna lekcija iza njihovog postojanja u vašem životu.

Naravno, ako niste naučili kako da se zauzmete za sebe i koristite svoju slobodnu volju, vi nećete imati dovoljnu odvažnost ukloniti ih iz svog života.
Oni nemaju individualnost osim osobnosti koja je posudjena od okoline i od ljudi kao vi, oni se ne inkarniraju i ne mogu se razviti kao individue. Mišljenje da možete ležerno komunicirati sa njima i pomoći im da postanu stvarni ljude je uzaludno i samo će od vas napraviti “hranu za mjesec “.
Pozitivno razmišljanje znači sagledavanje života u njegovoj stvarnoj perspektivi i mišljenje / djelovanje / osjećanje u skladu s ovim novimshvaćanjem.
Što ste više svjesniji, ako se razvijate prema pozitivnom polaritetu, vi postajete rezonantniji s vašim Više JA.
Dobre emocije koje proizlaze iz ispravnog pozitivnog razmišljanja proizlaze zbog istinitog shvaćanja situacije.
Kada djelujete tako da se pripremate: napadi su ili spriječeni ili poraženi.
Kad djelujete tako da ne dajete sebe kao hranu, organski portal nema izbora nego da uzmakne i nadje nekog drugog za hranu.

Izvor http://montalk.net/metaphys/68/true-reality-creation-part-i

i 2. dio http://www.montalk.net/metaphys/69

Drugi njegovi članci na temu organskih portala:
http://montalk.net/matrix/62/matrix-agents-profiles-and-analysis-part-i

http://montalk.net/notes/organic-portals.


Još o organskim portalima:
http://www.galaksija.com/planeta/psihopatija_i_politika.htm

http://quantumfuture.net/sr/organskiportali.htm

http://victorvalinor.blogspot.com/2007/11/ko-su-organski-portali.html


-------------------
Kasiopejci o organskim portalima:
P: U trećem dijelu svoje knjige Gnosis, Boris Mouravieff diskutuje nešto što on naziva "pred-adamično čovječanstvo" i "adamično čovječanstvo. Osnovna ideja je ta da pred-adamični tipovi čovjeka u svojoj osnovi nemaju "dušu," niti mogućnost da je razviju. To je stvarno šokantno na neki način, međutim postoji dosta naučnih diskusija na tu temu, baziranih na nečemu što liči na kliničke dokaze, tj. dokaze za to da stvarno postoje ljudska bića koja su po svojoj suštini "mehaničke" prirode i uopće nemaju svoje suštinsko ili više "Ja". Gurdjieff je davno govorio o tome, a također i Kastaneda. Da li su njegove tvrdnje o postojanju dvije bazične VRSTE ljudi, ispravne?

O : Jesu, iako tu postoji jedno "ukrašavanje" stvari Biblijskim sjajem.

P: Mouravieff kaže da ti "pred-Adamični" ljudi nemaju više centre, niti mogućnost da ih razviju u ovom ciklusu, koji je predpostavljam Veliki Ciklus koji ste vi već opisali, koji traje oko 300,000 godina. Da li je ovo jedna točna prezentacija "pred-Adamičnih" bića?

O: Da, oni su "organski" portali između nivoa denziteta.

P: Bazirano na onome šta je Mouravieff rekao, pitanje je, da li uopšte ima ikakve svrhe u pokušavanju pružanja "pomoći" ili "podizanju svjesnosti" takvih individua, tj. da li bi se tu samo radilo o gubljenju vremena.

O: Otprilike tako. Većina njih su samo vrlo efikasne mašine. Oni koje ste vi identificirali kao psihopate, su oni "sa greškom." Najbolje od njih se ne može otkriti, osim u slučaju dugotrajnog i pažljivog ispitivanja.

P: (V) Da li se je itko od nas do sada u životu susreo sa nekim od tih "organskih portala" i ako je, da li nam ga možete identificirati, čisto da posluži kao primjer?

O: Ako uzmete u obzir da je populacija ravnomjerno raspoređena, onda bi trebali i razumjeti da će jedna osoba koja ima dušu u svom životu susresti isto onoliko organskih portala, koliko i onih koji imaju dušu. MEDJUTIM, kad se netko nalazi u situaciji da počinje da "odgaja" i ojačava svoju dušu, Kontrolni Sistem će pokušati ubaciti još više "jedinki" (organskih portala) u život te osobe. Sada, razmislite o svim ljudima koje ste ikada u životu sreli, posebno o onima sa kojima ste bili ili još uvijek jeste intimni. Koju polovinu od svih njih bi ste mogli identificirati kao organske portale? Teško za reći, zar ne?

P: (V) Da li je to orginalno značenje onog pojma "zagađenja krvne loze" o čemu se priča u Bibliji?

O: Da.
P: (L) To je u svakom slučaju dalo jedno novo značenje onim događanjima koje sam opisala u onoj seriji tekstova "Adventures with Cassiopaea", sa ljudima kao Frank, VB, TB, Olga i ostatak bande! Također je postalo jasno da je sam rad na razlikovanju "organskih portala" od ljudskih bića sa individualnom dušom, KRUCIJALAN u tzv. "procesu ascenzije." Bez jednog osnovnog razumjevanja transformacije i konzerviranja energije, nema ni mogućnosti za fuziju magnetnog centra. Nije ni čudo što su Bridgesova banda i ostali COINTELPRO tipovi poludjeli kad sam počela izdavati "Adventures" seriju! Poludjet će sa svim ovim stvarima o organskim portalima! (V) Kad pogledam natrag na svoj život, čini mi se da je moj otac sigurno "organski portal".

O: Nemojte sada odmah počinjati sa etiketiranjem, bez uzimanja u obzir svih činjenica. Zapamtite da veoma često, oni koji ispoljavaju kontradiktorno ponašanje, mogu da budu i ljudi sa individualnom dušom koji se nalaze u nekoj vrsti konflikta.

P: (L) Mislim da je ono glavno što ste htjeli reći, upravo to, da se one najbolje – ne može drugačije prepoznati osim u slučaju jednog dugotrajnog i pažljivog posmatranja. Jedan od ključeva kojeg smo otkrili prilikom proučavanja psihopata je taj, da njihovi postupci nisu u skladu s njihovim riječima. Međutim, šta ako je to samo simptom lične slabosti i nedostatka volje? (A) Kako ja mogu znati da li imam dušu?

O: Da li te ikada boli zbog nekog drugog?

P: (V) Ja mislim da oni govore o empatiji. Te bezdušne individue jednostavno nije briga što se događa drugima. Ako neko drugi pati ili se nalazi u bilo kakvoj nevolji, oni ne znaju kako da brinu.

O: Jedini bol koji oni mogu da osjete je kad "ostanu bez hrane" ili lične udobnosti ili bilo čega što oni žele. Oni su takođe majstori u manipulaciji percepcije drugih tako da u njihovim očima izgledaju kao suosjećajni. Međutim, generalno govoreći, ti njihovi postupci imaju samo za cilj - očuvanje kontrole.

P: (A) Da li imanje ili neimanje duše ima ikakve veze sa "krvnom" linijom?

O: Genetika se vjenčava sa dušom, ukoliko je ova prisutna.

P: Da li "organski portali" idu u peti denzitet nakon njihove smrti?

O: Samo privremeno, do njihove "druge smrti".

P: (V) Odakle potiču ti ljudi tipa organskih portala? Odakle oni dolaze?

P: Oni su u početku bili dio mosta između 2-gog i 3-ćeg denziteta. Pogledajte ponovo zapise seansi na temu ciklusa kratkih talasa i ciklusa dugih talasa. (A) Ja sam čitao u transkriptima da je spavanje neophodno potrebno za ljudska bića jer je to vrijeme u kojem se odmaramo i punovo punimo energijom. Vi ste takodjer rekli da se DUŠA odmara kad tijelo spava. O kakvom se izvoru radi, kojeg mi koristimo kako bi napunili energijom našu dušu i tijelo?

O: To pitanje treba da se razdijeli. Ono što se događa kod ljudi sa individualnom dušom je drugačije od onoga što se događa kod jedinki organskih portala.

P: (L) Mislim da to znači da životna snaga kod organskih portala mora da je nešto slično teorijskom konceptu "duhovnog bazena" koji je karakterističan za floru i faunu. To bi ujedno moglo i objasniti jednu nevjerovatnu sličnost između psihopata, koja je tako dobro definirana, da se oni razlikuju jedan od drugog isto kao što bi se međusobno mogla razlikovati dva drveta različite vrste, u svojoj općoj klasi"drveća". Tako, ako oni nemaju dušu, odakle stiže energija kojom se napajaju organski portali?

O: Iz duhovnog bazena kojeg ste upravo pomenuli.

P: Da li energija kojom se napajaju ljudska bića s dušom, dolazi iz nekog sličnog bazena, koji bi mogao biti označen kao npr. "ljudski duhovni bazen"?

O: Ne – ona dolazi iz tzv. seksualnog centra koji je istovremeno i jedan viši centar kreativne energije. Za vrijeme sna, emocionalni centar koji tada nije blokiran od strane nižeg intelektualnog centra i centra za kretanje, transducira energiju iz seksualnog centra. To je takođe vrijeme kada se viši emocionalni i intelektulani centri mogu odmoriti od "iscrpljivanja" do kojeg dolazi prilikom interakcije nižih centara sa onim dosadnim organskim portalima, koje ti niži centri veoma vole. Samo to bi već bilo dovoljno da se uoči jedna razlika. Tada je, takođe, energija seksualnog centra mnogo pristupačnija drugim višim centrima.

P: Pa slijedeće pitanje je: odakle taj tzv. "seksualni centar" dobija SVOJU energiju?

O: Seksualni centar je u direktnoj vezi sa 7-mim denzitetom u svojoj "ženskoj" kreativnoj misaonoj formi od - "Tebe, Ja Volim." To je tzv. "Božji izdisaj," koji oslobađa od konstrikcije. Pulsiranje. Nestabilni Gravitacijski Talasi.
P: Da li ti "centri" koje opisuje Moravjev, imaju ikave veze sa pojmom čakri?

O: Prilično blizu. Kod jedne individue organske vrste, one tzv. više čakre su stvorene kao "posljedica krađe" energije od "duševnih" ljudskih bića. To je ono što im daje sposobnost da oponašaju duševna ljudska bića. To dovodi i do toga da jedno "duševno" ljudsko biće u njima vidi samo jedno ogledalo svoje vlastite duše, kad ono takvim bićima pridaje "kvalitete duhovne prirode."

P: Da li se ta sličnost odražava u tome da bazalna čakra odgovara seksualnom centru, kako kaže Moravjev?

O: Ne. "Seksualni centar odgovara solarnom pleksusu.
Niži centar za kretanje – bazalna čakra.
 Niži emocionalni centar – seksualna čakra.
 Niži intelektualni centar – vratna čakra.
Viši emocionalni centar – srčana čakra.
Viši intelektualni centar – krunska čakra.

P: (V) Kakva je to 7-ma čakra ili tzv. "čakra trećeg oka?"

O: Vidovnjak. Sjedinjenje srčanog i višeg intelektualnog centra.
P: (V) Što je u vezi one teorije da mi imamo 12 čakri, koja se promovira u mnogim nju-ejdž izvorima?

O: Takve ne postoje. Tu se radi o jednoj iskrivljenoj konceptualizaciji koja je bazirana na pogrešnom vjerovanju da je aktivacija fizičkog endokrinog sistema isto što i stvaranje i fuzija magnetnog centra. Ti viši centri jedino se mogu "ugnjezditi" uz pomoć "magnetiziranja." I to manje više "vanjsko" [neugnježdeno] stanje Viših Centara, bilo je primjećeno od strane nekih individua. Oni su kasnije to pripajali zamišljenim mjestima za njihovo potencijalno "ugnježdenje." Sve ovo je na kraju dovelo do jedne "unakrsne konceptualizacije" koja je bila bazirana na pretpostavkama!

P: Da li su nivoi inicijacije i nivoi na stepenicama koje je Moravjev prikazao prilično tačni?

O: Da, međutim, neki već dostignu različite nivoe u nekim tzv. prethodnim životima, tako da si tako mogu olakšati intenzitet nekih nivoa u nekom "drugom" životu.

P: (L) Dakle, rad na sebi samom u drugačijim inkarnacijama - pod pretpostavkom da nismo organski portal, može biti kumulativan? Možeš nastaviti tamo gdje si stao, ako negdje zezneš?
O: Da, u neku ruku.
--------
Kasiopejci 14.09.2002:
P: (L) Dakle, to nas vodi k drugom pitanju, da li organski portali ikada bivaju oteti.
O: Nema potrebe.
P: (L) Dakle, ti ljudi koji izraze čvrsto, da ne postoji apsolutno nikada, nikakv dokaz da su bili oteti, bi mogli biti OPi?
O: Općenito govoreći, da.
P: (L) Ok. Vi ste rekli da je originalna namjera OPa bila da služe kao most izmedju drugog i trećeg denziteta i da su oni sada korišteni od 4D OPSa kao kontrolni mehanizam. Da li je Mouravieff u pravu kad kaže da oni imaju potencijal da napreduju, ovisno o napretku bića sa dušom prema OPD polaritetu na kraju ovog ciklusa?
O: Ne baš. Utisak duše može rasti neovisno o ciklusu. Bilo kako bilo, vjerovatnije je da će netko "izrasti" individualnu dušu ako interagira sa OPD bićima 4. denziteta. OPS crpi energiju za svoje vlastite potrebe.
P: Da li smo već pitali da li 4D OPS crpi energiju iz OPa?
O: Mi smo već rekli da 4D OPS crpi KROZ OPe.