02. 10. 2011.

ORGANSKI PORTALI – modus operandi

Organski portali koriste energiju duše njihovih meta/ciljeva - te reflektiraju osobnost i dušu tih meta. To je metoda duhovnog maskiranja.

Meta ( adamični čovjek - sa dušom) tako ostane otvorena za manipulaciju i hranjenje ( sa njim ), a budući da je grabežljivo ponašanje organskih portala često u kontradikciji sa slikom koju oni pokušavaju održati u svijesti mete, tu će nastati zbrka i psihološko trenje u svijesti kojegenerira energiju koju organski portal konzumira. Trik u ophodjenju sa organskim portalima je u shvaćanju toga tko su i što su oni, zatim u podešavanju svoje percepcije, emocija i akcija da reflektiraju tu novu svjesnost.
Zato što su manje razvijeni nego njihove mete, pasivna zaštita na osnovu znanja / svjesnosti često djeluje vrlo efikasno u zaustavljanju njihovih napada. Ako ovo ne radi, onda je neophodno stati nasuprot njih i hladno ih staviti natrag na njihovo mjesto.

Onaj tko postupa s njima kao da su pozitivni, samo je jos više hrana, pri tome izagra iznutra, kao kratki spoj nastao kad se krivo spoje dvije baterije.
Istinsko pozitivno razmisljanje nije poricanje ili ignorancija negativnosti, nego potpuna svjesnost i razumijevanje kako da se ophodimo sa negativnosti. Jedan praktičan primjer: slučaj muškog organskog portala na vašem radnom mjestu. On je biološki stroj sa malo ili nikakve sposobnosti da osjeća, animiran je dok funkcionira na autopilotu od strane nečeg kao energije grupne duše i njime vrlo lako manuelno upravljaju negativne sile. Njegova svrha je ili da vas potpuno pasivno mehanizira ili da se aktivno hrani sa vašim emocionalnim i duhovnim energijama.

Kada komunicira s vama, ovaj organski portal koristi sve raspoložive taktike da generira unutar vas izljev emocionalnih energija. Ovo često čini kontradikcijama; njegove akcije se ne podudaraju sa njegovim riječima, on koristi sarkazme koji su semantički / kontekstualni paradoksi, on vas optuži za djela koja on osobno čini, on izvrće stvari koje ste vi rekli, vadi ih iz konteksta, koristi neurolingvističko programiranje i papri razgovor sa logičnim zabludama. Vama je to sve kontradiktorno i čini vam se paradoksalno u poredjenju sa vama samima, ali nema tu ničeg paradoksalnog – to je prosto njegov normalni način ponašanja.Ali sve dok vi ste nesvjesni da on je organski portal, sve dok vi suosjećate s njim i mislite da on je bilo kako sličan vama na fundamentalnom nivou, vi ćete opažati njegove akcije kao kontradiktorne koje iritiraju vašu pamet i sišu vašu energiju bili vi toga svjesni ili ne.

On je mašina za mužnju dizajnirana da remetiti balans vaše percepcije, osjećaja i akcije, tako da ste vi – prirodan izvor energije koji se iskorištava od negativne hijerarhije onako kako je najefikasnije moguće.
U ovoj situaciji, krivo pozitivno mišljenje se sastoji od krivih percepcija o njegovoj istinitoj prirodi, bilo da se radi o mišljenju da on je istinski čovjek i zaslužuje oproštaj i toleranciju, da mu se može pokazati kako da djeluje ispravnno, da ćemo mi time što se ponašamo fino zaraditi njegovo poštovanje.
I čak kad se shvati da je on organski portal, mi još uvijek možemo raditi pogrešku misleći da je on manje zlonamjeran nego što zaista je i da se mi u biti možemo svi ponašati kao organski portali ponekad, da mi imamo puno zajedničkog s njima i da oni nisu takvi stranci na koncu konca.
Bilo koji manjak svjesnost o istinitoj prirodi i sposobnostima organskog portala će biti iskorišten od tog organskog portala, kao i od svih drugi organskih portala spojenih s njim putem kolektivnog uma (hive mind) te negativnih sila koje vode i uskladjuju cjelu stvar. Konačno, svrha organskih portala je pomoći vama da učite i razvijate se. Lekcija je: učiti braniti sebe, koristiti svoju slobodnu volju,
koristiti znanje, razvijati vašu unutarnju metafizičku kompoziciju i prestati hraniti negativne sile.

Vi trebate razviti svjesnosti o sebi i vašim sposobnostima, ali i o tome što organski portali uistinu jesu.
Svjesnost vodi do balansiranja percepcije, akcije i osjećaja. Ako vi
razumijete prirodu organskih portala, vaša percepcija će osigurati da budete na oprezu i nećete nasjedati njihovim trikovima i manipulacijama. Vaši osjećaji neće biti izazvani, budući da razumijete njihove igre i vidite što one stvarno jesu. I najznačajnije, vi ćete djelovati tako da stavite organske portale tamo gdje im je mjesto. Ako se i jedan element, bilo to percepcija, akcija ili osjećaji ne podudaraju i nisu u ravnoteži sa ostalima, vi ste hrana sa kojom se oni hrane, vi ćete biti iskorišteni, kontrolirani i ponekad sabotirani.


Na primjer, ako vi razumijete organske portale i zato uopće ne reagirate na njihove inscenirane drame ili se ni malo ne razbjesnite zbog njihovih namjernih provokacija, ali isto tako ne propustite da podzmete bilo koju akciju da ih prekinete od takvog daljnjeg činjenja, oni će i dalje lupati po vama i pokušavati se hraniti sa vama na druge načine. Pozitivno mišljenje nije samo duševno stanje, ono je stanje akcije.
Nije dovoljno samo razumjeti organske portale, nego i postupiti na osnovu tog shvaćanja i učiniti ono što morate učiniti da ih uklonite iz vašeg života. To je lekcija.
Njihovo uklanjanje iz vašeg života je glavna lekcija iza njihovog postojanja u vašem životu.

Naravno, ako niste naučili kako da se zauzmete za sebe i koristite svoju slobodnu volju, vi nećete imati dovoljnu odvažnost ukloniti ih iz svog života.
Oni nemaju individualnost osim osobnosti koja je posudjena od okoline i od ljudi kao vi, oni se ne inkarniraju i ne mogu se razviti kao individue. Mišljenje da možete ležerno komunicirati sa njima i pomoći im da postanu stvarni ljude je uzaludno i samo će od vas napraviti “hranu za mjesec “.
Pozitivno razmišljanje znači sagledavanje života u njegovoj stvarnoj perspektivi i mišljenje / djelovanje / osjećanje u skladu s ovim novimshvaćanjem.
Što ste više svjesniji, ako se razvijate prema pozitivnom polaritetu, vi postajete rezonantniji s vašim Više JA.
Dobre emocije koje proizlaze iz ispravnog pozitivnog razmišljanja proizlaze zbog istinitog shvaćanja situacije.
Kada djelujete tako da se pripremate: napadi su ili spriječeni ili poraženi.
Kad djelujete tako da ne dajete sebe kao hranu, organski portal nema izbora nego da uzmakne i nadje nekog drugog za hranu.

Izvor http://montalk.net/metaphys/68/true-reality-creation-part-i

i 2. dio http://www.montalk.net/metaphys/69

Drugi njegovi članci na temu organskih portala:
http://montalk.net/matrix/62/matrix-agents-profiles-and-analysis-part-i

http://montalk.net/notes/organic-portals.


Još o organskim portalima:
http://www.galaksija.com/planeta/psihopatija_i_politika.htm

http://quantumfuture.net/sr/organskiportali.htm

http://victorvalinor.blogspot.com/2007/11/ko-su-organski-portali.html


-------------------
Kasiopejci o organskim portalima:
P: U trećem dijelu svoje knjige Gnosis, Boris Mouravieff diskutuje nešto što on naziva "pred-adamično čovječanstvo" i "adamično čovječanstvo. Osnovna ideja je ta da pred-adamični tipovi čovjeka u svojoj osnovi nemaju "dušu," niti mogućnost da je razviju. To je stvarno šokantno na neki način, međutim postoji dosta naučnih diskusija na tu temu, baziranih na nečemu što liči na kliničke dokaze, tj. dokaze za to da stvarno postoje ljudska bića koja su po svojoj suštini "mehaničke" prirode i uopće nemaju svoje suštinsko ili više "Ja". Gurdjieff je davno govorio o tome, a također i Kastaneda. Da li su njegove tvrdnje o postojanju dvije bazične VRSTE ljudi, ispravne?

O : Jesu, iako tu postoji jedno "ukrašavanje" stvari Biblijskim sjajem.

P: Mouravieff kaže da ti "pred-Adamični" ljudi nemaju više centre, niti mogućnost da ih razviju u ovom ciklusu, koji je predpostavljam Veliki Ciklus koji ste vi već opisali, koji traje oko 300,000 godina. Da li je ovo jedna točna prezentacija "pred-Adamičnih" bića?

O: Da, oni su "organski" portali između nivoa denziteta.

P: Bazirano na onome šta je Mouravieff rekao, pitanje je, da li uopšte ima ikakve svrhe u pokušavanju pružanja "pomoći" ili "podizanju svjesnosti" takvih individua, tj. da li bi se tu samo radilo o gubljenju vremena.

O: Otprilike tako. Većina njih su samo vrlo efikasne mašine. Oni koje ste vi identificirali kao psihopate, su oni "sa greškom." Najbolje od njih se ne može otkriti, osim u slučaju dugotrajnog i pažljivog ispitivanja.

P: (V) Da li se je itko od nas do sada u životu susreo sa nekim od tih "organskih portala" i ako je, da li nam ga možete identificirati, čisto da posluži kao primjer?

O: Ako uzmete u obzir da je populacija ravnomjerno raspoređena, onda bi trebali i razumjeti da će jedna osoba koja ima dušu u svom životu susresti isto onoliko organskih portala, koliko i onih koji imaju dušu. MEDJUTIM, kad se netko nalazi u situaciji da počinje da "odgaja" i ojačava svoju dušu, Kontrolni Sistem će pokušati ubaciti još više "jedinki" (organskih portala) u život te osobe. Sada, razmislite o svim ljudima koje ste ikada u životu sreli, posebno o onima sa kojima ste bili ili još uvijek jeste intimni. Koju polovinu od svih njih bi ste mogli identificirati kao organske portale? Teško za reći, zar ne?

P: (V) Da li je to orginalno značenje onog pojma "zagađenja krvne loze" o čemu se priča u Bibliji?

O: Da.
P: (L) To je u svakom slučaju dalo jedno novo značenje onim događanjima koje sam opisala u onoj seriji tekstova "Adventures with Cassiopaea", sa ljudima kao Frank, VB, TB, Olga i ostatak bande! Također je postalo jasno da je sam rad na razlikovanju "organskih portala" od ljudskih bića sa individualnom dušom, KRUCIJALAN u tzv. "procesu ascenzije." Bez jednog osnovnog razumjevanja transformacije i konzerviranja energije, nema ni mogućnosti za fuziju magnetnog centra. Nije ni čudo što su Bridgesova banda i ostali COINTELPRO tipovi poludjeli kad sam počela izdavati "Adventures" seriju! Poludjet će sa svim ovim stvarima o organskim portalima! (V) Kad pogledam natrag na svoj život, čini mi se da je moj otac sigurno "organski portal".

O: Nemojte sada odmah počinjati sa etiketiranjem, bez uzimanja u obzir svih činjenica. Zapamtite da veoma često, oni koji ispoljavaju kontradiktorno ponašanje, mogu da budu i ljudi sa individualnom dušom koji se nalaze u nekoj vrsti konflikta.

P: (L) Mislim da je ono glavno što ste htjeli reći, upravo to, da se one najbolje – ne može drugačije prepoznati osim u slučaju jednog dugotrajnog i pažljivog posmatranja. Jedan od ključeva kojeg smo otkrili prilikom proučavanja psihopata je taj, da njihovi postupci nisu u skladu s njihovim riječima. Međutim, šta ako je to samo simptom lične slabosti i nedostatka volje? (A) Kako ja mogu znati da li imam dušu?

O: Da li te ikada boli zbog nekog drugog?

P: (V) Ja mislim da oni govore o empatiji. Te bezdušne individue jednostavno nije briga što se događa drugima. Ako neko drugi pati ili se nalazi u bilo kakvoj nevolji, oni ne znaju kako da brinu.

O: Jedini bol koji oni mogu da osjete je kad "ostanu bez hrane" ili lične udobnosti ili bilo čega što oni žele. Oni su takođe majstori u manipulaciji percepcije drugih tako da u njihovim očima izgledaju kao suosjećajni. Međutim, generalno govoreći, ti njihovi postupci imaju samo za cilj - očuvanje kontrole.

P: (A) Da li imanje ili neimanje duše ima ikakve veze sa "krvnom" linijom?

O: Genetika se vjenčava sa dušom, ukoliko je ova prisutna.

P: Da li "organski portali" idu u peti denzitet nakon njihove smrti?

O: Samo privremeno, do njihove "druge smrti".

P: (V) Odakle potiču ti ljudi tipa organskih portala? Odakle oni dolaze?

P: Oni su u početku bili dio mosta između 2-gog i 3-ćeg denziteta. Pogledajte ponovo zapise seansi na temu ciklusa kratkih talasa i ciklusa dugih talasa. (A) Ja sam čitao u transkriptima da je spavanje neophodno potrebno za ljudska bića jer je to vrijeme u kojem se odmaramo i punovo punimo energijom. Vi ste takodjer rekli da se DUŠA odmara kad tijelo spava. O kakvom se izvoru radi, kojeg mi koristimo kako bi napunili energijom našu dušu i tijelo?

O: To pitanje treba da se razdijeli. Ono što se događa kod ljudi sa individualnom dušom je drugačije od onoga što se događa kod jedinki organskih portala.

P: (L) Mislim da to znači da životna snaga kod organskih portala mora da je nešto slično teorijskom konceptu "duhovnog bazena" koji je karakterističan za floru i faunu. To bi ujedno moglo i objasniti jednu nevjerovatnu sličnost između psihopata, koja je tako dobro definirana, da se oni razlikuju jedan od drugog isto kao što bi se međusobno mogla razlikovati dva drveta različite vrste, u svojoj općoj klasi"drveća". Tako, ako oni nemaju dušu, odakle stiže energija kojom se napajaju organski portali?

O: Iz duhovnog bazena kojeg ste upravo pomenuli.

P: Da li energija kojom se napajaju ljudska bića s dušom, dolazi iz nekog sličnog bazena, koji bi mogao biti označen kao npr. "ljudski duhovni bazen"?

O: Ne – ona dolazi iz tzv. seksualnog centra koji je istovremeno i jedan viši centar kreativne energije. Za vrijeme sna, emocionalni centar koji tada nije blokiran od strane nižeg intelektualnog centra i centra za kretanje, transducira energiju iz seksualnog centra. To je takođe vrijeme kada se viši emocionalni i intelektulani centri mogu odmoriti od "iscrpljivanja" do kojeg dolazi prilikom interakcije nižih centara sa onim dosadnim organskim portalima, koje ti niži centri veoma vole. Samo to bi već bilo dovoljno da se uoči jedna razlika. Tada je, takođe, energija seksualnog centra mnogo pristupačnija drugim višim centrima.

P: Pa slijedeće pitanje je: odakle taj tzv. "seksualni centar" dobija SVOJU energiju?

O: Seksualni centar je u direktnoj vezi sa 7-mim denzitetom u svojoj "ženskoj" kreativnoj misaonoj formi od - "Tebe, Ja Volim." To je tzv. "Božji izdisaj," koji oslobađa od konstrikcije. Pulsiranje. Nestabilni Gravitacijski Talasi.
P: Da li ti "centri" koje opisuje Moravjev, imaju ikave veze sa pojmom čakri?

O: Prilično blizu. Kod jedne individue organske vrste, one tzv. više čakre su stvorene kao "posljedica krađe" energije od "duševnih" ljudskih bića. To je ono što im daje sposobnost da oponašaju duševna ljudska bića. To dovodi i do toga da jedno "duševno" ljudsko biće u njima vidi samo jedno ogledalo svoje vlastite duše, kad ono takvim bićima pridaje "kvalitete duhovne prirode."

P: Da li se ta sličnost odražava u tome da bazalna čakra odgovara seksualnom centru, kako kaže Moravjev?

O: Ne. "Seksualni centar odgovara solarnom pleksusu.
Niži centar za kretanje – bazalna čakra.
 Niži emocionalni centar – seksualna čakra.
 Niži intelektualni centar – vratna čakra.
Viši emocionalni centar – srčana čakra.
Viši intelektualni centar – krunska čakra.

P: (V) Kakva je to 7-ma čakra ili tzv. "čakra trećeg oka?"

O: Vidovnjak. Sjedinjenje srčanog i višeg intelektualnog centra.
P: (V) Što je u vezi one teorije da mi imamo 12 čakri, koja se promovira u mnogim nju-ejdž izvorima?

O: Takve ne postoje. Tu se radi o jednoj iskrivljenoj konceptualizaciji koja je bazirana na pogrešnom vjerovanju da je aktivacija fizičkog endokrinog sistema isto što i stvaranje i fuzija magnetnog centra. Ti viši centri jedino se mogu "ugnjezditi" uz pomoć "magnetiziranja." I to manje više "vanjsko" [neugnježdeno] stanje Viših Centara, bilo je primjećeno od strane nekih individua. Oni su kasnije to pripajali zamišljenim mjestima za njihovo potencijalno "ugnježdenje." Sve ovo je na kraju dovelo do jedne "unakrsne konceptualizacije" koja je bila bazirana na pretpostavkama!

P: Da li su nivoi inicijacije i nivoi na stepenicama koje je Moravjev prikazao prilično tačni?

O: Da, međutim, neki već dostignu različite nivoe u nekim tzv. prethodnim životima, tako da si tako mogu olakšati intenzitet nekih nivoa u nekom "drugom" životu.

P: (L) Dakle, rad na sebi samom u drugačijim inkarnacijama - pod pretpostavkom da nismo organski portal, može biti kumulativan? Možeš nastaviti tamo gdje si stao, ako negdje zezneš?
O: Da, u neku ruku.
--------
Kasiopejci 14.09.2002:
P: (L) Dakle, to nas vodi k drugom pitanju, da li organski portali ikada bivaju oteti.
O: Nema potrebe.
P: (L) Dakle, ti ljudi koji izraze čvrsto, da ne postoji apsolutno nikada, nikakv dokaz da su bili oteti, bi mogli biti OPi?
O: Općenito govoreći, da.
P: (L) Ok. Vi ste rekli da je originalna namjera OPa bila da služe kao most izmedju drugog i trećeg denziteta i da su oni sada korišteni od 4D OPSa kao kontrolni mehanizam. Da li je Mouravieff u pravu kad kaže da oni imaju potencijal da napreduju, ovisno o napretku bića sa dušom prema OPD polaritetu na kraju ovog ciklusa?
O: Ne baš. Utisak duše može rasti neovisno o ciklusu. Bilo kako bilo, vjerovatnije je da će netko "izrasti" individualnu dušu ako interagira sa OPD bićima 4. denziteta. OPS crpi energiju za svoje vlastite potrebe.
P: Da li smo već pitali da li 4D OPS crpi energiju iz OPa?
O: Mi smo već rekli da 4D OPS crpi KROZ OPe.

28. 02. 2011.

VANZEMALJSKA žetva NAŠE energijeNaišla sam na prijevod knjige “BLISKI SUSRETI OPSJEDAČKE VRSTE - VI (šest) (Close Encounters Of The Possession Kind)” na stranici www.val-znanje.com, koju od srca preporučujem za bolje razumijevanje – kako nas samih, tako i OPS stvarnosti oko nas i u ovom Svemiru.

Sadržaj knjige:
Poglavlje 1 – OPSJEDNUTOST I VANZEMALJCI MEĐU NAMA

Poglavlje 2 – REGRESIJSKA TERAPIJA

Poglavlje 3 – DUHOVNA OSLOBAĐAJUĆA TERAPIJA

Poglavlje 4 – NLO I OTMICE OD STRANE VANZEMALJACA

Poglavlje 5 – HIBRIDI

Poglavlje 6 – BLISKI SUSRETI OPSJEDAČKE VRSTE

Poglavlje 7 – VANZEMALJSKI KOLONISTI

Poglavlje 8 – VANZEMALJSKI ZNANSTVENICI

Poglavlje 9 – PREGOVORI SA SILAMA TAME

Poglavlje 10 – DUHOVNA OSLOBAĐAJUCA TERAPIJA I DFE/EST (the dark force entities/entiteti sile tame)

Poglavlje 11 – SNAGA UMA, KONTROLA UMA

Poglavlje 12 – ARMAGEDON ILI KOZMIČKI ŠAH

Prenosim fascinantno 8. poglavlje – “VANZEMALJSKI ZNANSTVENICI” jer se poklapa sa mnogim do sada otkrivenim činjenicama od drugih istraživača naše stvarnosti – o samom našem postojanju na Zemlji, kao i o okruženju u kojem postojimo.

IZVOR: val-znanje.com

P o g l a v lj e 8

ALIENI ZNANSTVENICI

Nakon otkrivanja i identifikacije zakačenog ETa, moguće je odrediiti specifične detalje vezane uz njegovo prisustvo. Oni koji tvrde kako skupljaju podatke ili eksperimentiraju sa domaćinom klasificirani su kao znanstvenici, istraživači, ili tehničari. Obično su vrlo fokusirani na svoj zadatak i na naša inicijalna pitanja nakon otkrića daju samo površne odgovore. A onda skrenu pažnju sa nas.

Pitanja koja osporavaju istraživački projekt, bacaju sumnju na napor uložen u prikupljanje informacija, ili vrijedaju tehničara i njegove nadredene, obično će isprovocirati tog entiteta da odgovori. Oni u pravilu imaju snažan ego-priključak na svoje projekte.

Dr. B.: “Koliko podataka vi trebate? Koliko ćete još ostati ovdje? Koliko dugo već sakupljate informacije ovdje? Zar niste svjesni duhovnog principa ne-interferencije s osjetilnim vrstama? Zar niste svjesni “eksperimentator efekta” (utjecaj eksperimentatorovog ponašanja, osobina ličnosti, ili očekivanja na rezultat vlastitog istraživanja – op.prev.) ovdje? Vi odsjedate u subjektu eksperimenta. Vi utječete na rezultat. Vaš cijeli istraživački projekt je promašaj. Vaši podaci su beznačajni. Vaša grupa je beskorisno trošila resurse. Vaša otkrića su sprdnja. Što će vaš recenzijski odbor reći o ovom defektnom nacrtu i uzaludnom trudu? Gdje je vaš časnik za znanost? Tko je odgovoran za ovu farsu?”

Oni obično nisu upoznati s krajnjom točkom eksperimenta, samo su marljivo nastavljali istraživati, često kroz nekoliko života ljudskog domaćina. Postaje očito kako su zakačeni ET istraživači tehničari bez autoriteta i ne trebaju znati ništa više od svog konkretnog posla.

Nastavljam im papriti s bilo kojim pitanjima koja mi padnu na um. Podsjećam ih na znanstvene metode zemaljskih znanstvenika i recenzijski odbor, izazivajući ih s idejom o tome tko će objaviti prvi, (Bolje je zaustaviti posao i požuriti kući!) i bilo čime drugim što mi padne na pamet reći.

ET tehničar će obično reagirati na ova pitanja i braneći projekt prkosno odgovoriti. U vrlo malo slučajeva, umjesto prkosa, ET se može složiti s ovim “laboratorijski štakorom” koji ispituje “bijelu kutu”. Ovakve misli možda nikad nisu pale na pamet ovom marljivom (a koji se i počesto krajnje dosaduje) tehničaru. Cijeli projekt je iznenada viden kao beskoristan, besmislen utrošak vremena, energije i resursa. Obično jedva čekaju prestati s ovim jalovim naporom. U ovoj točki, tehničar je spreman izići.

Uklanjanje jednog zakačenog ETa vježbanje je uzaludnosti. To bi, obzirom da bi taj jedan odmah bio zamijenjen, domaćinu priskrbilo vrlo malo ili ništa. Kroz svijest i glas klijenta fokus dijaloga prebacuje se na zapovjednu hijerarhiju, počevši s onima koji zapovijedaju obližnjom svemirskom letjelicom. Može postojati puno takvih tehničara i istraživačkih timova, s bazom na istom brodu, koji na isti intruzivni način nadgledaju ili prikupljaju informacije od tisuća živućih ljudi.

U ovom procesu, uvijek tražimo kontakt s najviše rangiranim vodom, zapovjednikom stožera. Svemirski zapovjednik, voda posade, ili časnik za znanost može biti dozvan, i on će odgovoriti. To me uvijek iznenadi. Zašto se zamaraju odgovaranjem na moja pitanja?

Komunikacijske linije izgleda da postoje izmedu svih članova ove alienske birokracije. Kako oni govore, klijent na našem jeziku može ponoviti njihove riječi. Oni mogu otkriti kako su pod zapovijednom odgovornošću i da su dio flote od nekoliko takvih letjelica na sličnim misijama diljem Zemlje. Mogu se unakrsno povezati sa stanicama u dubokom svemiru, zapovjednim bazama u matičnom svijetu, te s njihovim vladajućim tijelom, bez obzira bila to vojna klika ili civilno vijeće. Klijent može ponoviti riječi alienskih voda kad oni odgovore. U izmijenjenom stanju je lako postići ovaj način kanaliziranja.

U malom broju ovih slučajeva, zapovjednik baze je prepoznao intruziju i složio se ukloniti tehničare, opremu, sonde, komunikacijske naprave, svaki implantat, i kakav god invazivni mehanizam da je bio postavljen. Oni ponekad tvrde kako su samo vršili istraživanja, slično kao zemaljski znanstvenici, i nisu shvaćali da bi ljudi mogli biti svjesni intruzije ili da bi se mogli protiviti projektu. Odaju dojam suosjećajnosti i brzo suraduju sukladno zahtjevu za odvajanje.

Mi zahtijevamo da tehničar, iz subjekta istraživanja, to jest, našeg klijenta, ukloni svu opremu, aparate, implantirane naprave, žice, te svaki i najmanji trag eksperimentiranja, ili ostatak njegove vlastite nazočnosti. Oni izgledaju voljni to učiniti i nude ispriku zbog interferencije, često i molbu za oprost, te od srca iskreno “Hvala” za novu svjesnost u pogledu njihovih neplodnih istraživačkih napora. Otpravi ih se kući stamenim Zbogom. Klijent može osjetiti podizanje tereta s postojanja, i vrlo je svjestan odsustva, unutarnjeg osjećaja povećanja mjesta za esenciju njegove vlastite duše. To je golemo olakšanje.

Jedan izvanjski promatrač takve sesije može prosuditi ovakvu vrstu interakcije vrlo bizarnom, čak čistom fantazijom. Medutim, jednom kada nas produ početna nevjerica i zapanjenost mogućnošću dijaloga izmedu ljudi u terapijskoj sesiji i vanzemaljskih aliena u drugoj dimenziji koji proučavaju ljudski život na Zemlji, ovaj proces postaje fascinantna studija svijesti.

Tamna strana ET istraživanja

Kao što naši ljudski znanstvenici sondiraju i rasijecaju životinje kako bi naučili tajne života na Zemlji, isto tako i neki od vanzemaljskih znanstvenika tvrde da provode eksperimente s ljudskim bićima. Implantirali su u ljude fizičke i ne-fizičke sonde i različite tipove komunikacijskih i nadzornih naprava u svrhu prikupljanja informacija, i više od toga.

Izgleda kako alieni kroz neke od ovih ugradenih naprava mogu kontrolirati emocije; kroz druge pak kontroliraju apetit za hranu, alkohol ili seksualne aktivnosti. U nekim slučajevima funkcija gnjeva je pojačana. U drugima, intenzivira se strah. A onda eksperimentatori promatraju što se dogada s ljudskim ponašanjem u okviru ličnih interakcija. Izgleda kako su sposobni pačati se u, ili kontrolirati, bilo koji aspekt uma, ili dio fizičkog tijela.

Mona i ET kontrolori

Mona je izrazila strah zbog svog neuobičajeno visokog seksualnog apetita i promiskuiteta. Ovo stanje je postojalo u njenom životu od kasne adolescencije. Teško je održavala monogamne veze i to je uzrokovalo njenu duboku tugu i zbunjenost. U sesiji je otkrila ET grupu koja je eksperimentirala s njenom seksualnošću. ET istraživači bi pojačavali njenu seksualnu želju slično pojačavanju zvuka na televizoru, a zatim promatrali njeno ponašanje i njene reakcije na to ponašanje.

Otkrili smo široku mrežu DFEa različitih razina koji su kontrolirali ETe u ovoj aktivnosti. Ovo konkretno eksperimentiranje uključivalo je širok segment ljudske populacije, i Mona je bila samo jedna od mnogih pogodenih ljudi. ET tehničari su otkrili ovu informacije, te dublje razotkrili prljavu sliku intruzije. Neki od ETa, pod utjecajem DFEa, postali su osobno uključeni u ljudsku seksualnost, namjerno potičući razuzdane i izopačene seksualne aktivnosti. Ne samo da su oni bili distorzirani u znanstvenom promatranju, nego su i sudjelovali u eksperimentima.

Moni se smučilo od otkrića ove informacije. Znala je kako je nešto vrlo pogrešno u njenom životu, i sumnjala je na utjecaj entiteta, ali ni sanjala nije ovakvu vrstu ekstenzivne upletenosti, posebno ETa. Duboko je odahnula napokon se oslobodivši ovog strašno intruzivnog i vrlo osobnog nasilja.

Ljudska bića su od djetinjstva, pa kroz adolescenciju i sve do odraslog doba, a čak i u starosti kad senilnost nastupa, tako strašno uhvaćena u seksualne probleme. Cijeli problem sastoji se od mješavine društvenih pitanja koja se odnose na spolnost; braka, monogamije, preljuba, promiskuiteta, religijskih tabua i nametnute krivnje, vrlo stvarnih problema neželjene trudnoće i abortusa, bolesti, ljudske posesivnosti i ljubomore, i drugih. To je plodno tlo za interferenciju entiteta tamnih sila.

Ovi eksperimenti na emocijama i seksualnosti tobože su dizajnirani za proučavanje ljudskih osjećaja i ponašanja. Tehničar jednostavno pojača snagu nekog aspekta emocija, ili ponašanja, i bilježi što se dogada s ljudskim subjektom. Takvo ponašanje, ili izljev emocija, u čovjeku uzrokuje muku. To je željeni rezultat. Upravo ta muka osnovni je cilj projekta.

Energetska emanacija muke ljudske patnje bude požnjevena od strane DFEa. Koristi se kao energija, živež, hrana.
U većini takvih slučajeva iznašli smo, a i drugi terapeuti izvješćuju istu situaciju, da je, čini se, eksperiment krinka za aktivnost DFEa. To je stvarna svrha “istraživanja” koje provode alieni.


U većini slučajeva ET priljepka gdje je operativna takva grupa, kapetan broda, ili zapovjednik baze, može eskivirati, biti prijetvoran, čak i prgav, i odbiti ukloniti intruzivne naprave i alienska bića. Obično će izbrbljati informaciju kako se tu nalazi visoko tamno biće koje kontrolira njihove ljude. Klijent će ponekad opisati zlokobnu i prijeteću tamnu figuru na letjelici, koja očito vrši snažnu kontrolu, i uvijek se nalazi u neposrednoj blizini kapetana broda.

ET tehničar je obično nesvjestan tamnog utjecaja. Zapovjednik svemirske letjelice je svjestan tamne prisutnosti u oko pola takvih slučajeva. Članovi vladajućeg vijeća na matičnom svijetu na različitim su razinama svjesni vladavine tamnih gospodara. Priznaju kako su oni, ili njihovi prethodnici u vijeću, davno prije utvrdili savez s tamnim silama u svrhu zadobivanja osobne i političke moći. Medutim, jednom kad je tamni ugovor utemeljen, DFEi su preuzeli moć nad vijećem. DFEi su prisvojili “vlasništvo” nad alienskom civilizacijom, i u vezi toga se ništa ne može poduzeti.

Članovi vijeća, obično u sastavu brojnosti izmedu tri do jedanaest (iako je jednom izviješteno o senatu od 1800 članova), zahvalni su za asistenciju u odvajanju njih samih i njihovih gradana od DFEa. Uz asistenciju mnogih svjetlosnih bića, omogučujemo potpuno uklanjanje entiteta tamnih sila, sve od najnižih DFEa zakačenih ET tehničarima preko tamnih lordova na letjelici do visoko rangiranih tamnih bića u vlasti nad članovima vijeća, te nadglednika i silnika skrivenih iza zastora.

Nakon otpuštanja DFEa iz njihove civilizacije, vijeće rado zapovijeda uklanjanje implantata, monitora, komunikacijskih naprava, širokog asortimana poveza i kapica za glavu, i ET tehničara. Zapovijede povratak svih letjelica koje su u orbiti oko ovog i svih drugih svjetova, te svemirskih stanica uključenih u ovaj odvratni projekt. Golemi dio posla obavljen je u vrlo kratkom vremenu. Učinak na svijest nije moguće izmjeriti.

Klijenti su otkrivali, ne samo ove zakačene ET tehničare i njihovu opremu, nego takoder i automatske sonde i druga sredstva u različitim dijelovima anatomije i u čakrama, ili energetskim centrima tijela, i na samima sebi, a i na drugim članovima svojih obitelji. Ove sonde su ne-fizičke po prirodi, a opet spojene na način koji omogućuje slanje informacija do lokacije ET znanstvenika. Sonda, ili konektor, može takoder omogućiti ETu da daljinski kontrolira neke aspekte psihološkog, ili mentalno/emocionalnog, funkcioniranja osobe.

U jednom izmijenjenom stanju klijent može vizualizirati sondu, često crni konopac, kako vodi do ET laboratorije. Mi upućujemo pitanja alienu istraživaču. Ova komunikacija izravno se, duž zakačenog konektora, prenosi do ETa, i iznenadeni ET će, kroz glasovni mehanizam klijenta, odgovoriti. Ovo može biti iznenadujuće i stresno za klijenta, ali s našim jamstvom kako je kontrola samo privremena, i kako su mnogi ljudi prevladali ovu intruziju, većina klijenata nastavlja s dijalogom.

DFE tankovi

U jednom je slučaju žena srednjih godina otkrila nešto što je izgledalo poput cjevovoda zakačenog u području baze njene kralježnice. Tu nije bilo hinjenja istraživanja; ovo je bio energetski cjevovod koji je iz nje isisavao životnu silu. Kada je u svojoj unutarnjoj imaginaciji krenula pratiti cjevovod, otkrila je kako se nastavlja daleko van u “svemir” do druge lokacije, male planete. Radnici na tom mjestu bila su glupava, nerazborita bića koja su se brinula o sakupljanju i skladišnoj stanici za ovu životnu energiju, ogromnim “tankovima” sličnim onima naših naftnih rafinerija. To je bio njihov jedini posao.

Slični cjevovodi, iz nebrojenih bića koja žive na mnogim svjetovima, sa svih strana su dolazili do ovog skladišnog postrojenja. Ovi radnici su, od moćne grupe viših bića s druge planete koja su kontrolirala operaciju, kao kompenzaciju primali mali postotak energije životne sile prikupljene na ovaj način. Nisu izgledali svjesni bilo čega drugoga.


Pozvali smo vodu viših bića. Javio se. Da, njegovi ljudi su ustrojili ovu mrežu prikupljanja i skladištenja energije životne sile. Da, ovi radnici obavljaju tu dužnost za njih. Da, DFEi su oni koji vode njegove ljude, i to već dugo vremena. Da, DFEi su zapovjedili polaganje cijelog ovog sustava za prikupljanje energije životne sile. Da, DFEi su energiju životne sile uzimali za njihove vlastite potrebe. Da, njegovi ljudi su zapravo robovi DFEima. Ne, nije bilo ničega što bi oni mogli učiniti oko toga. Da, oni bi cijenili bilo kakvu asistenciju da se oslobode.

U ime Svjetla, zahtijevali smo razgovor s tamnim zapovjednikom koji kontrolira ovu operaciju. Za nekoliko se trenutaka, kroz glas klijenta, ovaj i javio. Bio je iznenaden i iznerviran ovim prekidanjem. Da, njegovi tamni suradnici koriste nešto energije, ali većina bude odnešena do jedne još više razine u tamnom realitetu. On o toj razini ništa nije znao.

Pozvali smo Svjetlosne duhove spasitelje da okruže ovog tamnog zapovjednika mrežom svjetla, svjetlosnom stupicom, kapsulom svjetla, da poviju ovoga u svjetlo. Zamolili smo Svjetlosne duhove spasitelje da produ kroz skupinu tamnih na toj planeti, ma gdje se u tom trenutku nalazili, i poviju u svjetlo svakog od njih.

Uputili smo zapovjednika da se fokusira unutar samoga sebe. Prva obmana u tamnom realitetu je kako nema svjetla unutar individualnog bića. Jednom kad to povjeruju, oni su pod potpunim jarmom njihovih tamnih nadredenih. Kontrolirani su prijetnjom anihilacije. Druga obmana je kako oni mogu biti anihilirani, mogu biti uništeni, prestat će postojati. Treća obmana je da će ih svjetlo ozlijediti, spalit ih, uništiti. Tako da bi oni, naravno, izbjegavali svjetlo. DFEi su, kroz ove tri obmane, potpuno kontrolirani prijetnjom i strahom.

Zapovjednik je bio zapanjen kad smo otkrili njegovu vlastitu iskru svjetla. Njegov cijeli fokus je bio na iskri kad se proširila. Bila je topla. Prisjetio se Svjetla i topline iz svoje davne memorije. Prisjetio se svog porijekla od Svjetla, i trenutačno odbacio tri kontrolirajuće obmane. Nanovo je odabrao Svjetlo. Ovo je transformacija demona.

Kad je ponovo razmotrio projekt prikupljanja i skladištenja, shvatio je strašnu invazivnost, opačinu kršenja slobodne volje nebrojenih od boga stvorenih bića. Složio se početi demolirati sustav. Takoder se složio pomoći u okupljanju i transformaciji legija DFEa pod njegovim zapovjedništvom. Kroz linije komunikacije sa svim podredenima dozvao ih je iz udaljenih ispostava i uputio na fokusiranje unutra, kako je i on uradio. Svjetlosni duhovi spasitelji skupljali su ih kad bi došli, svakog u njegovu vlastitu kapsulu svjetla. Ovo je u usporedbi s prolaženjem kroz proces sa svakim pojedinačnim demonom jako učinkovita metoda otpuštanja DFEa. Prema tvrdnjama klijenata iz tisuća sesija kroz sve ove godine, to djeluje.

Kad ovi DFEi navale, klijenti opišu scenu poput poplave tame, kao rijeku lave ili gustog, crnog ulja, koje teče prema Svjetlu. Svaki DFE je učahuren u svjetlu; svaki otkriva svoju iskru; svaki se transformira u svjetlo. Svjetlosni duhovi spasitelji transportiraju ih do njihovog vlastitog mjesta u Svjetlu. Ovo je klijentu u izmijenjenom stanju svijesti jedan impresivan vizualni prikaz.

Javivši se ponovo vodi bića više razine, nalazimo njega i njegove ljude u proslavi njihove nanovo uspostavljene slobode. Bili su zahvalni za pomoć. Napustili su sve aspekte projekta prikupljanja energije. “Oprema” je bila rastavljana. Ovo bi oslobodilo mnoge ljude i nebrojene druge tog energetskog odvoda.

Uputili smo klijenticu da pretraži područje na kojem je prvi put otkrila cjevovod. Čak i nakon ovog otpuštanja mnoštva DFEa, još je bio na mjestu! Ponovo prateći cjevovod, pronašla je skladišnu planetu. Jedno od glupavih bića je izgradilo neke svoje vlastite zamisli. On je ovaj projekt vidio kao vrlo dobar posao, čak je razmatrao i neke potencijalne komercijalne mogućnosti ovdje. Ovaj i nije bio tako glupav. On je sad razmišljao kao poslovni čovjek, i mao je crvene oči. Ovo je jasno pokazalo pravac koji smo trebali pratiti u sesiji. U klijentovoj imginaciji, crvene oči na bilo kojem ljudskom biću, ETu, životinji ili crnoj grudici, ukazuju na DFE energiju.

Kad je transformirani tamni zapovjednik na drugoj planeti počeo okupljati svoje trupe, ovaj možebitni poduzetnik se odcijepio i prekinuo vezu, obje, i komunikacijske linije i cjevovode do tog mjesta. On je odlučio sistem prikupljanja energije životne sile sačuvati za sebe i svoje ljude. Naravno, drugi DFEi su upravljali njegovim razmišljanjem i pokušavali smanjiti vlastite gubitke.

Ponovo smo, u ime Svjetla, pozvali glavnog u ovoj grupi. Odcijepljeni tamni zapovjednik istupio je gundajući, i odao svoju pobunu protiv zapovjednikovog pozivanja. Svjetlosni duhovi spasitelji ponovo su uradili svoj posao, DFEi su prošli kroz transformaciju, a oni glupavi su se složili rastaviti njihov dio sistema.

Cjevovod je nestao iz baze kralježnice klijentice. Ona je osjetila olakšanje, iako prije sesije nije bila svjesna intruzivne naprave niti energetskog odvoda. Tada je samo znala kako nešto nije uredu. Nakon pohadanja predavanja o SRTu, osjetila je unutrašnji poriv da s nama u privatnoj sesiji to istraži. Bila je zaprepaštena time što je otkrila, i oduševljena rezultatima.

Žetva Energije

U drugom slučaju žena je htjela proći terapiju prošlog života. Nije bilo specifičnog problematičnog područja, ona je jednostavno htjela iskusiti rad. Znala je jedino da radimo regresijske terapije. Objasnili smo kako je unutrašnje poznavanje sebe to što upravlja sesijom, i da mi ne vodimo klijenta u prošle živote. Bila je voljna istražiti štogod isplivalo. Kad je skenirala svoje tijelo, otkrila je prekid energije u abdomenu, u području solarnog pleksusa. Izgledalo je kao da je stegnuta, i osjetila je laganu mučninu.

Dr. B.: “Ako bi taj osjećaj stegnutosti mogao govoriti, što bi on upravo sada rekao?”

C: “Što hoćeš?”

Dr. B.: “Što ti radiš ovdje?”

C: “Uzimam njenu energiju.”

Vrlo neposredno, bez okolišanja, bez prikrivenih priča.

Dr. B.: “Jesi li ikada bio čovjek u svom vlastitom tijelu?”

C: “Ne.”

Dr. B.: “Koje je boje svjetlo u tvom univerzumu?”

C: “Narančaste”.

Dr. B.: “Što radiš s energijom?”

C: “Šaljem je gore do Velikog Tamnog.”


Nije bilo letjelice. Nije bilo matične planete. Nije bilo pokorene ET civilizacije. Nema posrednika. To je bio DFE koji crpi energiju viseći samo u jednom mjestu narančastog svjetla. Našli smo kako su lokacije crvenog, narančastog, crnog, i ponekad tamno-ljubičastog svjetla, izgleda domene DFEa. Ova banda uljeza je jednostavno isisavala energiju iz ove žene i mnogih drugih ljudi. DFEi su odgovorili na proces transformacije i bili otpušteni.

Nastavili smo sesiju s oporavkom fragmentacije duše. Njena esencija je bila polagano isisavana. Većina je povraćena i reintegrirana. Žena se osjećala umorno, ali i mirno i nekako potpunije.

Pokojni Robert Monroe, bivši izvršni korporativni direktor, bio je pionir u opisivanju i objavljivanju osobnog iskustva i istraživanja u okviru van-tjelesnih iskustava, OOBE (out-of-body experience).
Detaljizirao je bitke s entitetima koje je on zvao “demoni.” U nekim od njegovih van-tjelesnih ekskurzija, shvatio je da postoje “entiteti” koji ga jašu kao što dijete razigrano jaši konjića na ledima odraslih. Opisuje i jedan OOBE u kojem je opsluživao drevnu crpnu stanicu s ogromnim cijevima koje transportiraju nešto od puno veće energetske vrijednosti nego nafta, vrijedno i vitalno potrebno drugdje. Je li to energija životne sile ispumpana od ljudi transportirana do drugih mjesta za korištenje od strane oportunističkih bića? Našli smo puno takvih slučajeva u kliničkoj praksi.


Vampiri


DFEi vjeruju kako oni nemaju iskru svjetla u svom središtu. To je prva obmana u tamnom realitetu. Oni vjeruju kako nemaju svoj vlastiti izvor energije. Nema svjetla, nema energije, nema ishrane. Oni moraju krasti energiju od najboljeg izvora na planet: ljudskih bića koja ništa ne sumnjaju. Njihovi nadredeni vjeruju istu stvar. Njihov posao je ušutkati svjetlo u ciljanim ljudima i požnjeti toliko energije od domaćina koliko je moguće transportirati do viših ravni tame. Oni od domaćina doslovno kradu životnu silu ili energiju duše. Ovo vodi do svih vrsta ljudskih oboljenja i simptoma bolesti. Ovo nije novost u ljudskoj povijesti.

U starosjedilačkim kulturama, iscjelitelj se zvao šaman. U šamanskoj literaturi, smatrano je kako je bolest uzrokovana gubitkom duše.
Krada duše se često dogada zato što je jedna osoba stekla premoć nad drugom osobom. Oni koji su preživjeli seksualno napastovanje često opisuju osjećaj kao da je zločinac (otac, očuh, djed, ujak) ukrao njihovu dušu. U svakom slučaju seksualnog zlostavljanje koji smo vidjeli u kliničkoj praksi, bili su uključeni DFEi.

Krada duše može biti rezultat kletve, uroka ili čini bačene od vještice, crnog magičara ili čarobnjaka. Crna magija uvijek uključuje DFEe. Ovakav tip kletve i fragmentacija duše ponekad budu otkriveni u prošlim životima, a kletva može još uvijek utjecati na klijenta u sadašnjem životu.

Mnoge žene izvještavaju o ljubavnim aferama s muškarcima koji su bili posesivni, čak i nasilni. Ove afere često završavaju gorčinom. U nekim slučajevima, muškarci su se zavjetovali držati žene pod svojom kontrolom i posjedovati njihova srca i duše. U sesijama s ovim ženama, kada smo te muškarce mogli istražiti na daljinu, iznalazili smo kako su djelomično ili potpuno pod kontrolom DFEa.

Vampirizam je kulturni mit koji je stariji od Kršćanstva. Odnosi se na izvlačenje krvi ili životne sile iz živućih ljudi bez da ih se usmrti. Stvorenja iz mita uzimaju mnoge forme: demoni; inkubi i sukubi; zgodni muškarci, lijepe žene, od kojih su i jedni i drugi mijenjoliki; crni magičari; noćno-leteče astralne krvopije; duhovi neumrlih i drugi.
DFEi su integralni dio ovakve vrste aktivnosti.

Za vrijeme katastrofe kao što je zemljotres, vulkan, rat, ili pad aviona koji rezultiraju smrću, DFEi nastoje osvojiti koliko god više mogu zbunjenih duša. Ljudi koji umru s emocijom krivnje prijemčivi su za DFEe. U filmu Duh (Ghost), dva loša momka su umrli i odmah bili ščepani od strane tamnih entiteta. Fragmenti uma živućih ljudi mogu biti zarobljeni od DFEa.

Ovo su aktivnosti DFEa: potkopati snagu ljubavi; kaos i destrukcija u ljudskim životima; kontrola i moć nad drugima; krada duše; isisavanje životne sile; ščepati duše i fragmente uma tijekom traumatičnih i zbunjujućih dogadaja. Ovo je istinito, kako na ovoj planeti tako i u drugim svjetovima, drugim realitetima, drugim ravnima i dimenzijama.

U ljudskoj interakciji, DFEi pokušavaju izazvati kaosa i destrukcije, prekida i razdora izmedu ljudi koliko god mogu. Individualno se ovo manifestira kao nisko samopoštovanje. U ljubavnoj vezi izmedu dvoje ljudi, ova interferencija može voditi do uzrujanosti, odvajanja i razvoda, a čak i do obiteljskog nasilja i ubojstva.

Skupine ljudskih duša vraćaju se nazad život za životom da bude zajedno u iscjeljujućim i ljubavnim interakcijama.
Ljubav je iscijeljujuća energija i na ovom svijetu i onkraj njega. DFEi se nastoje pačati u iscijeljujuću snagu Svjetla/Ljubavi gdje god i kad god mogu. Oni tvrde kako je to samo njihov posao.

—–

I za kraj, dijalog iz Kasiopejskih transkripti:

P: Sve dok se ljudi ne probude i ne postanu svjesni manipulacije/napada iz 4. denziteta, svi smo mi u dubokim govnima.
O: Istina.