09. 10. 2014.

! Zašto se na Zemlji ne može promijeniti ama baš ništa

Zašto se na ovom svijetu zla i nasilja nije moglo, ne može se i neće se nikad promijeniti ama baš ništa?

Na ovom svijetu nema učenja, lekcija i napretka za duše. To je samo laž i  propaganda da vas se drži zatočene, hipnotizirane, da bi vi pristajali na ŽIVOT, na beskrajne cikluse re-inkarnacija, da bi voljeli vaše SADISTE, jer mislite da je to za vaše "DOBRO" i za vaš "NAPREDAK".

OVDJE imate samo učenje o tome kako je biti u septičkoj jami zla, nasilja, iskorištavanja, robovanja, prevara, laži, je*anja vas u zdrav mozak i sve ostale organe, dok vas se od rodjenja do smrti koristi KAO HRANU.  I tako opet i opet i opet i opet...OVAJ svijet je hranidbeni svinjac za 4D OPS.