02. 10. 2011.

ORGANSKI PORTALI – reptilske marionete

Jedan praktičan primjer: slučaj muškog organskog portala na vašem radnom mjestu. On je biološki stroj sa malo ili nikakve sposobnosti da osjeća, animiran je dok funkcionira na autopilotu od strane nečeg kao energije grupne duše i njime vrlo lako manuelno upravljaju negativne sile. Njegova svrha je ili da vas potpuno pasivno mehanizira ili da se aktivno hrani sa vašim emocionalnim i duhovnim energijama.

Kada komunicira s vama, ovaj organski portal koristi sve raspoložive taktike da generira unutar vas izljev emocionalnih energija. Ovo često čini kontradikcijama; njegove akcije se ne podudaraju sa njegovim riječima, on koristi sarkazme koji su semantički / kontekstualni paradoksi, on vas optuži za djela koja on osobno čini, on izvrće stvari koje ste vi rekli, vadi ih iz konteksta, koristi neurolingvističko programiranje i papri razgovor sa logičnim zabludama. Vama je to sve kontradiktorno i čini vam se paradoksalno u poredjenju sa vama samima, ali nema tu ničeg paradoksalnog – to je prosto njegov normalni način ponašanja.Ali sve dok vi ste nesvjesni da on je organski portal, sve dok vi suosjećate s njim i mislite da on je bilo kako sličan vama na fundamentalnom nivou, vi ćete opažati njegove akcije kao kontradiktorne koje iritiraju vašu pamet i sišu vašu energiju bili vi toga svjesni ili ne.

On je mašina za mužnju dizajnirana da remetiti balans vaše percepcije, osjećaja i akcije, tako da ste vi – prirodan izvor energije koji se iskorištava od negativne hijerarhije onako kako je najefikasnije moguće.
U ovoj situaciji, krivo pozitivno mišljenje se sastoji od krivih percepcija o njegovoj istinitoj prirodi, bilo da se radi o mišljenju da on je istinski čovjek i zaslužuje oproštaj i toleranciju, da mu se može pokazati kako da djeluje ispravnno, da ćemo mi time što se ponašamo fino zaraditi njegovo poštovanje.
I čak kad se shvati da je on organski portal, mi još uvijek možemo raditi pogrešku misleći da je on manje zlonamjeran nego što zaista je i da se mi u biti možemo svi ponašati kao organski portali ponekad, da mi imamo puno zajedničkog s njima i da oni nisu takvi stranci na koncu konca.
Bilo koji manjak svjesnost o istinitoj prirodi i sposobnostima organskog portala će biti iskorišten od tog organskog portala, kao i od svih drugi organskih portala spojenih s njim putem kolektivnog uma (hive mind) te negativnih sila koje vode i uskladjuju cjelu stvar. Konačno, svrha organskih portala je pomoći vama da učite i razvijate se. Lekcija je: učiti braniti sebe, koristiti svoju slobodnu volju,
koristiti znanje, razvijati vašu unutarnju metafizičku kompoziciju i prestati hraniti negativne sile.

Vi trebate razviti svjesnosti o sebi i vašim sposobnostima, ali i o tome što organski portali uistinu jesu.
Svjesnost vodi do balansiranja percepcije, akcije i osjećaja. Ako vi
razumijete prirodu organskih portala, vaša percepcija će osigurati da budete na oprezu i nećete nasjedati njihovim trikovima i manipulacijama. Vaši osjećaji neće biti izazvani, budući da razumijete njihove igre i vidite što one stvarno jesu. I najznačajnije, vi ćete djelovati tako da stavite organske portale tamo gdje im je mjesto. Ako se i jedan element, bilo to percepcija, akcija ili osjećaji ne podudaraju i nisu u ravnoteži sa ostalima, vi ste hrana sa kojom se oni hrane, vi ćete biti iskorišteni, kontrolirani i ponekad sabotirani.

Na primjer, ako vi razumijete organske portale i zato uopće ne reagirate na njihove inscenirane drame ili se ni malo ne razbjesnite zbog njihovih namjernih provokacija, ali isto tako ne propustite da podzmete bilo koju akciju da ih prekinete od takvog daljnjeg činjenja, oni će i dalje lupati po vama i pokušavati se hraniti sa vama na druge načine. Pozitivno mišljenje nije samo duševno stanje, ono je stanje akcije.

Izvor http://montalk.net/metaphys/68/true-reality-creation-part-i

http://www.montalk.net/metaphys/69

http://montalk.net/matrix/62/matrix-agents-profiles-and-analysis-part-i

http://montalk.net/notes/organic-portals.

http://www.galaksija.com/planeta/psihopatija_i_politika.htm

http://quantumfuture.net/sr/organskiportali.htm

http://victorvalinor.blogspot.com/2007/11/ko-su-organski-portali.html