19. 10. 2012.

Bermudski trokut

Da li je nestajanje u Bermudskom trokutu rezultat jos uvijek aktivnog djelovanja kristalnih piramida koje su postojale u doba Atlantide i sluzile za transfer energije?

iz Kas. transkripti

P: Da li su kristali još uvijek aktivni?
O: Bermudski trokut.

P: I što radi taj kristal? Da li je neprestano aktivan?
O: Ne. Nepravilno.
P: Da li je još uvijek aktivan u smislu da je svjesan ili da je osjećajan entitet?
O: Ne.
P: Što ga aktivira?
O: Mnogi faktori.
P: I kad je aktiviran, što on radi?
O: Transdimenzionalni prozor ostavlja otvorenim.

P: Recimo da osoba plovi kroz Bermudski trokut i prozor je ostao otvorenim i ti ljudi koji prolaze kroz njega ili su uvučeni, ili tako nešto, u kojem stanju će se oni naći?
O: Nešto slično kao zaustavljena animacija.
P: Da li će oni biti svjesni svojeg stanja zaustavljene animacije ili će njihova svijest također biti zaustavljena?
O: Ili - ili.
P: Da li ostaju u tom stanju zauvijek, ili se vraćaju iz toga, ili izađu negdje drugdje?
O: Neodređeno. Sve je moguće. Ista stvar se desila onima koji su sudjelovali u Filadelfija eksperimentu.
P: Ako je individua došla u to interdimenzionalno stanje zaustavljene animacije, da li to znači da je tamo zaglavila zauvijek?
O: Možda.
P: Mogu li oni i ne umrijeti, to želite reći?
O: Njima se to može činiti nešto kao čekanje milione godina.
P: I niko ih ne može spasiti iz toga ili nema uopće načina da se oni od tamo oslobode?
O: Zašto mislite zašto su ti mornari bili beznadno ludi?
P: Osim kristala u Bermudskom trokutu, ima li drugih još aktivnih?
O: Da.
P: Da li vlada zna za njih?
O: Polu.
P: Gdje su ostali locirani?
O: Oko Japana; u Brazilu; na Uralu, Rusija; Sjeverni i Južni pol.

P: Ako je jedan kristal nađen i tehnologija otkrivena, i drugi je nađen, da li to povećava snagu...
O: Da vam odgovorimo na ovaj način: Ako bi Neandertalac našao Boing 747, da li bi znao kako ga koristiti?


P: Gdje su dobili tu tehnologiju?
O: Oni su je razvili.
P: Oni su to smislili za sebe?
O: Da.
P: Da li su imali veze s nekim vanzemaljcima?
O: Da.
P: Da li su dobili bilo kakvu pomoć od tih vanzemaljaca?
O: Da Lizzardi.
O: Nije bilo drugih slučajeva nestajanja 5 Avengera odjednom. Drugo: Dva od aviona su imala čudne sjajuće panele sa nepoznatim "hijeroglifima" tamo gdje su trebali biti serijski brojevi. Treće: Kad su pokušavali izvući jedan od aviona, on je nestao, onda se opet pojavio, onda nestao opet i tada se pojavio dok je bio zakačen za sajlu kojom su ga izvlačili, a potom na kraju iskliznuo i pao na dno. Četvrto: U jednom od aviona, na dnu, bile su ljudske utvare u uniformama iz 2. svjetskog rata koje su privremeno viđene od trojice istraživača i snimljene pomoću kamere. Zadnje: Tri od aviona su nestala. Sve od ovoga je, prirodno, bilo držano u tajnosti!
P: S: Pitam se odkud su došli ti avioni. L: To je očito pitanje!
O: Paralelni realitet, vidite, kad se nešto križa s drugim realitetom, to pristupa nečemu zvanom, u pomanjkanju boljeg izraza, "misaoni nivo", i sve dok je taj realitet neshvaćen, prozor ostaje otvorenim, pa zato sve percepcije mogućnosti se mogu stvarno manifestirati, iako samo privremeno, jer je materijal u misaonom nivou konstantno fluidan.
P: Da li to znači da je to bio "Let 19" iz paralelnog realiteta koji je prošao kroz prozor u naš realitet?
O: Blizu.
P: Da li je taj dio bio vezan za gubitak našeg "Leta 19"? Da li smo mi tu razmjenili realitete?
O: To su misaone forme koje utječu na realitet, kad je taj prozor otvoren, sve misli mogu postati fizička realnost, iako samo privremeno.
P: Da li to znači da su misli od pilota i istraživača o tome postale realne? ( realitet )
O: I svih drugih.
P: T: Svih ostalih umješanih u potragu?
O: Svih ostalih na planeti.
P: Čak i onih koji nisu vjerovali da će ih istraživači naći?
O: Da. Istraživači su našli ono što su očekivali da će naći, ali kad su ostali čuli novosti, druge stvari su se počele dešavati prema tome koje su misaone forme dominirale.
P: L: Dakle, drugim rječima, ako je netko vjerovao da je to bio "Let 19", on se pojavio, a ako je netko vjerovao da to nije, on je nestao?
O: Da.
P: T: Avioni su se pojavili baš kako su oni očekivali da će ih naći, u formaciji... Ali avioni ne bi potonuli tako kako je tamo opisano i pojavili se u formaciji na dnu. To je trebalo reći nešto istražiteljima tamo. Kad sam čuo da su našli te avione u formaciji, tamo, zajedno, to me kopkalo. F: Čak ako i nešto potone na dno, tamo neće stići u poziciji u kakvoj je počelo na vrhu. T: I ono što su našli, poslije kad su provjeravali zapise, bilo je da je tamo oko 200 aviona palo uzduž obale. I tamo je bio drugi čovjek koji je rekao da je on našao jedan od tih aviona, samo što to nije bio Let 19. I za vrijeme dok ga je tamo vani tražio, pronašao je dijelove shuttle-a... L: To me podsjeća, kad je Challenger pao, da li su astronauti još uvijek bili živi kad su pogodili vodu i da li su nastavili živjeti bilo koje vrijeme poslije udarca u vodu?
O: Četvero je bilo živo ali umrlo trenutno od udarca u vodu.
P: Da li smo gotovi sa Bermudskim Trokutom? T:  što se desilo PBA avionu koji je pošao tražiti Let 19?
O: Još uvijek pokušava naći Avengere (avione).
P: Da li je on u istom paralelnom realitetu kao i Let 19?
O: Da.
P: Da li će ih oni ikada naći?
O: ?
P: L: U percepciji posade Leta 19, koliko je vremena prošlo?
O: Ništa.