02. 10. 2011.

Što bi to bila “SLOBODNA VOLJA”?


 Zašto nas 4D OPS  jedu / otimlju ili “TKO JAČI, TAJ KVAČI!?”:


 P: Da li ima bilo koji način da spriječimo otmice od strane Orionaca?
 O: Ne.To bi utjecalo na univerzalni zakon o slobodnoj volji i opredjeljenju prema sebi - OPSu
P: Ali mi ne želimo da nas se otima. Možemo li o zaustaviti?
O: Ne baš. Oni imaju više moći od vas.
.
P: Da li će nas vanzemaljci zbrisati sa lica zemlje kao dio tog prirodnog napretka?
O: Možda. Što vas navodi na pomisao da ste posebni? Pita se duša, a ne tijelo. Tijelo umire, ne duša.


P: Rekli ste jednom da je slobodna volja najvažniji zakon svijesti u kreaciji. Zašto mi ne možemo izvršiti našu slobodnu volju i odbiti da budemo otimani i da se na nama eksperimentira?
O: Oni koji otimaju izvršavaju njihovu slobodnu volju radeći to.
P: Zašto njihova slobodna volja ima prioritet nad našom slobodnom voljom?
O: Zašto vaša slobodna volja ima prioritet nad bićima 1. i 2. denziteta?
P: Dakle, koristeći analogiju svinjca, oni su se jednostavno uvaljali u to i pate sve dok im nije dosta? Dakle, znanje i svijest vas naprave svjesnima da imate slobodnu volju i također napravi vas svjesnima o tome koje SU akcije stvarno djela slobodne volje, i zato kad znate ili vidite razliku između laži i prevara i istine, onda ste u poziciji kontrolirati svoj život?
O: Da. Lažno znanje je gore nego da ga uopće nemate!!!!!

P: Dakle, važno je da se sve uzme sve da se nauči, ili analizira.
O: Da.


P: Dobro, bili smo OPD prije toga. Lizzardi su otvorili vrata i pokazali nam zlatnu polugu nadajući se da ćemo mi posegnuti za njom i proći kroz vrata, dok su nas oni čekali sa druge strane da bi nas preuzeli, u neku ruku. Da li sam na dobrom putu? Dakle, OPD bića imala izbor da li da pođu po zlato ili ne. Radi odlaska po zlato, mi smo postali OPS bića jer odlazak po zlato je bilo OPS.
I zato jer smo tako napravili, završili smo sa Lizzardima, 4. denziteta Dakle, mi smo izabrali nered u kojem jesmo i to je ta legenda o Palom Anđelu, Luciferu. To smo mi. Mi smo pali radi toga što smo prošli kroz ta vrata, kad smo prošli kroz vrata, zmija nas je ugrizla!

-----------------------------

P: I ako nekom šaljete “kante ljubavi i svjetlosti”, a oni su taj put odabrali, vi kršite njihovu slobodnu volju?
O: Vi bi mogli, također, slati i “kante” bljuvotina jer će oni tako i reagirati na to.

P: Ne razumijem kako bi davanje ljubavi, kad se ona nije tražila, moglo biti štetno, a ne korisno?” Možete li komentirati?
O: “Davanje” ljubavi nije davanje, u tom slučaju.
P: Znači, ako dajete ljubav kad nitko to od vas nije tražio, vi u biti NE dajete?
O: Vi uzimate, kao i obično.
P: Kad kažete “vi uzimate”, što uzimate?
O: Energiju, na OPS način.

P: Kako to da vi uzimate energiju od nekog kad mu dajete ljubav kad ona nije tražena?
O: Jer OPS vozilo ne uči kako da bude OPD kandidat tako da odredjuje potrebe drugih.
P: Ne razumijem kako vi onda uzimate energiju.
O: Zato jer je to onda samo-zadovoljavajući akt. Ako netko “daje” kada ne postoji zahtjev, prema tome ne postoji potreba, to je povreda slobodne volje! I usput, koja bi druga motivacija mogla biti u takvom scenariju?!?

P: Pa ja mislim da, da ako netko daje ljubav nekome tko nije pitao ili to zahtjevao, da izgleda da u korijenu toga postoji želja da se promijeni tog drugog, što znači: želja da ga se kontrolira.
O: Pogodila si!!!

P: Ali, recimo da se to dešava nekome koga zbilja volite. I recimo da ta osoba može imati period u svojem životu u kojem njene/njegove misli mogu djelovati tako da, na primjer, on/ona počini ubojstvo. Zar ne mislite da ako pošaljete toj osobi ljubav, čak i podsvjesno, da to može omogućiti neophodnu energiju (utjecaj) da zaustavi to ubojstvo?”
O: Ne, ne, ne!!! Zapravo, ako ništa drugo, takav prijenos energije čak može i ubrzati tej efekt.
P: Na koji način?
O: Nebalansirani valovi mogu biti uvučeni od strane primatelja.
P: Mislim da od ovih riječi koje je koristio – možemo napraviti zaključak: “Zar ne mislite da ako pošaljete osobi ljubav, da to može omogućiti neophodnu energiju koja je potrebna toj osobi” i u zagradama ima riječ “utjecaj” što implicira kontrolu nad ponašanjem te druge
osobe, da bi “zaustavio to ubojstvo”. Dakle, izgleda da je tu upletena želja za kontrolom akcija druge osobe.
O: Da.